Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kännedom om myndigt barns skolgång

Min sambos dotter är 18-år och han betalar underhåll till henne efter tidigare frågor. Han skulle nu ha haft möte med hennes skola men avbokad då hon inte får lämna ut om dottern går i skolan eller inte. Hur ska han få reda på om dottern går i skolan? Det går inte att få ärliga svar av mor och dotter.

Rådgivarens svar

2017-12-22

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina funderingar. Jag förstår din fråga som att du undrar över vilken rätt till informaion barnets pappa har om hennes skolgång för att veta om han är underhållspliktig eller inte. Jag ska nedan redogöra för vad som gäller.

Myndiga elever
Det saknas uttryckliga lagstöd för skolan att samverka med hemmen och föräldrarna gällande myndiga elevers skolgång. Det är således inte möjligt för skolan att på eget initiativ informera föräldrar om myndigt barns frånvaro om inte eleven ger sitt samtycke till det.

Underhållsbidrag
Underhållsbidrag ska ges direkt till barnet när barnet fyllt 18 år och föräldrarna är separerade. För att underhållsbidrag ska ges krävs det att barnet studerar på heltid i  gymnasieskola eller liknande och bor hos den ena föräldern.

Hur vet föräldern om han eller hon är underhållspliktig?
Problematiken blir såleds för barnets förälder att veta om underhållsskyldighet föreligger eller inte när föräldern inte har rätt till att få reda på om barnet studerar på gymnasiet. Det är möjligt att kontakta CSN, genom att uppge personnummer kan man få reda på om studiestöd betalas ut eller inte. Betalas inte studiestöd ut studerar inte barnet på heltid. När barnet är 18 år kan även barnet och den förälder som ska betala skriva avtal om underhållsbidrag. Avtalsmall finns att finna på försäkringskassans hemsida, klicka här. I avtalet kan då vara lämpligt att lägga till en klausul om att underhållsbidraget ska återbetalas om heltidsstudier inte fullföljs som avtalat.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och vägledning i hur ni kan gå vidare. Jag önskar er lycka till!

Vänligen,
Maria

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden