Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan vi skriva ett avtal om att en förälder temporärt ska vara ensam vårdnadshavare?

    Om ett par som gjort slut skriver ett skriftligt avtal om att modern får ensam vårdnad över sommaren om sin 10 mån baby så att hon kan nyttja pappans 90 dagar och därefter ska pappan ha varannan helg med barnet, är det bindande?
    Finns risk att mamman sedan backar. Går det?
    Ska ett avtal då göras av jurist?

    Rådgivarens svar

    2020-04-27

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation. 

    Jag tolkar frågan som att ni nu har gemensam vårdnad av ert barn, därför kommer jag att utgå ifrån det när jag svarar på frågan. Om det inte stämmer är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Avtal om vårdnad av barn

    Den rättsliga regleringen för vårdnad av barn hittas i föräldrabalkens 6:e kapitel. Om ett barn står under vårdnaden av båda sina föräldrar och föräldrarna vill ändra på det så får föräldrarna avtala om att enbart en av föräldrarna ska ha vårdnaden över barnet (6:6 föräldrabalken). För att avtalet ska vara giltigt ska avtalet vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna avtalet. När socialnämnden sedan har godkänt avtalet får det samma verkan som en dom från en domstol. Det finns inget krav på att avtalet ska vara skrivet av en jurist, du bör dock vara medveten om att avtalet få samma verkan som en dom och det kan därför vara bra att rådfråga en jurist. För att ett avtal om ensam vårdnad ska bli juridiskt bindande måste avtalet godkännas av socialnämnden. 

    Det finns inget formellt hinder mot att avtalet tidsbegränsas, däremot är det inte alltid dessa avtal godkänns av socialnämnden. Detta eftersom vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa vara avgörande (6:2a föräldrabalken). Att vårdnaden temporärt blir ensam måste därför vara till barnets bästa för att socialnämnden ska godkänna avtalet.

    Vikten av att vara vårdnadshavare

    Det ni behöver tänka på om ni skriver ett avtal, om att modern ska få ensam vårdnad av barnet, är följderna av ett sådant beslut. Vårdnadshavare har en rättighet och skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6:11 föräldrabalken). Utgångspunkten i gemensam vårdnad är att vårdnadshavarna fattar besluten tillsammans, det krävs samtycke från båda vårdnadshavarna för att fatta ett beslut om barnet. Om modern däremot har ensam vårdnad om barnet så får hon fatta alla beslut själv och behöver inte ha något samtycke från fadern. Den föräldern som inte är vårdnadshavare har därför ingen beslutanderätt, även om vårdnadsöverflytten enbart är temporär. 

    Din situation

    Ni kan skriva ett avtal om att modern ska vara ensam vårdnadshavare, men för att avtalet ska vara juridiskt bindande måste socialnämnden godkänna avtalet. Beroende på hur avtalet är utformat så kan det finnas chans att mamman får fortsatt ensam vårdnad, eftersom ett avtal efter socialnämndens godkännande få samma verkan som en dom kan det behövas ett nytt avtal för att vårdnaden ska bli gemensam igen. Men det beror på utformningen av avtalet. Men eftersom detta är ett så viktig handling rekommenderar jag att du konsulterar med en jurist, men det finns ingen bestämmelse om att ni måste göra det. Här kan du läsa om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden