Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan min sambo adoptera mitt barn utan samtycke av biologiska fadern?

Hej!
Jag har ensamvårdnad för min son och pappan till barnet har inte varit delaktig sedan födseln och bor inte i Sverige heller sedan min son föddes! Och idag ska jag och min sambo ha barn och undrar om han kan adoptera min son utan någon underskrift av pappan? Den biologiska pappan skrev under faderskapet med inte varit delaktig alls! Och vet inte heller vara han befinner sig heller, alltså inga kontaktuppgifter, men vet bara att han kanske finns i Gambia. Jag har ensam vårdnad och hans "riktiga" pappa bryr sig inte om han. Han har redan 3 barn här. 

Rådgivarens svar

2021-01-02

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

Samtycke vid adoption

Adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken. Endast makar och sambor får adoptera gemensamt enligt 4 kap. 6 § föräldrabalken. En sambo kan även adoptera den andre sambos barn om den andre sambon samtycker till detta, 4 kap. 6 § 2 st föräldrabalken. Detta kallas ofta styvbarnsadoption. 

Vad gäller samtycke får ett barn inte adopteras utan samtycke av en förälder som är vårdnadshavare, 4 kap. 8 § föräldrabalken. En vårdnadshavare måste således samtycka till en adoption, annars kan barnet inte adopteras. Det finns några undantag till detta, tex om vårdnadshavaren vistas på okänd ort eller inte kan samtycka på grund av en psykisk sjukdom, 4 kap. 8 § föräldrabalken.

För en förälder som inte är vårdnadshavare krävs inte ett samtycke för att en adoption ska kunna genomföras. Föräldern ska dock ges tillfälle att yttra sig om saken, 4 kap. 18 § föräldrabalken. I detta fall finns också några undantag, som om föräldern vistas på okänd ort eller inte kan yttra sig på grund av en psykisk sjukdom, 4 kap. 18 § föräldrabalken

Vid adoption måste barnets bästa ges störst vikt, 4 kap. 1 § föräldrabalken. Ett barn får endast adopteras om det anses lämpligt, 4 kap. 2 § föräldrabalken. Domstolen gör en helhetsbedömning i fallet och avgör om en adoption är lämplig. Om en förälder som inte är vårdnadshavare motsätter sig adoptionen kan detta beaktas, men hindrar inte en adoption. Barnets bästa måste alltid ges störst vikt och barnets egna åsikter ska också beaktas, 4 kap. 3 § föräldrabalken. Som huvudregel gäller också att ett barn som är 12 år eller äldre kan inte adopteras utan dennes samtycke, 4 kap. 7 § föräldrabalken

Tillämpning

I ditt fall behövs således inte ett samtycke från den andre föräldern då han inte är vårdnadshavare. Domstolen ska dock ge honom tillfälle att yttra sig, om det är möjligt. Om han t.ex. skulle motsätta sig adoptionen kan detta beaktas av rätten men behöver inte vara avgörande. Vad som är avgörande är barnets bästa och om en adoption anses lämplig. Det faktum att barnet inte haft någon kontakt med sin andra förälder kan också tillmätas betydelse. 

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar. Du kan även kontakta våra jurister på Familjens jurist om du behöver vidare juridisk rådgivning. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden