Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man skriva kontrakt på delad vårdnad gällande framtida barn?

    Hej, Jag undrar om jag och min sambo(ej förlovade eller gifta) kan göra ett kontrakt på att om vi någonsin får barn, så ska han få halva vårdnaden oavsett om vi är gifta eller ej? Alltså inte bara mellan mig och honom utan med advokat eller något vittne?

    Rådgivarens svar

    2018-05-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer redogöra allmänt för hur det fungerar med vem som blir förälder och vem som får vårdnaden när ett barn föds.

     

    Vem blir förälder?

    När ett barn föds blir det aktuellt att kolla vem barnets föräldrar ska anses vara, regler om detta finns i föräldrabalken 1 kap. Om kvinnan som föder barnet är gift med en man, presumeras mannen hon är gift med vara far till barnet (1 §). Ifall kvinnan inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (3 §), såvida det inte skett genom exempelvis insemination då det finns särskilda regler om vem som anses vara förälder. Om man är sambors är det vanliga att en bekräftelse av faderskapet sker, dvs att pappan skriftligen bekräftar att han är pappa till barnet (tillsammans med två vittnen). Dokumentet godkänns (skriftligen) sedan av mamman och av socialnämnden (4 §). Enligt 4 § andra stycket framgår att sådan bekräftelse får göras innan barnets födelse, men enligt Socialstyrelsen bör dock socialnämnden vänta tills barnet är fött med att godkänna faderskapsbekräftelse eftersom de enbart får lämna godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet (och det är lättare att beräkna konceptionstiden när barnet är fött).

    Av detta kan slutsatsen dras att det inte går att göra någon bekräftelse innan något barn finns att vänta, men att en bekräftelse kan göras under graviditeten.

     

    Vem får vårdnaden?

    Enligt föräldrabalken 6 kap 2 § står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem (om inte rätten beslutat om särskilda vårdnadshavare). Om mamman är ogift vid födseln blir hon dock ensam vårdnadshavare (6 kap 3 §). Vill man ha gemensam vårdnad får man gemensamt ansöka om detta till rätten (6 kap 4 §), och den kommer besluta i enlighet med deras begäran så länge det inte uppenbart är oförenligt med barnets bästa. Om barnet är folkbokfört i Sverige kan detta istället registreras i samband med faderskapsbekräftelsen. Registrering sker hos Skatteverket efter anmälan av båda till socialnämnden (se 6 kap 4 § andra stycket).

     

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis går det inte att på förhand bestämma att din sambo ska få vårdnaden om eventuella barn du föder i framtiden. Enda sättet att få automatisk vårdnad på sådant sätt är att gifta sig, annars måste faderskapet bekräftas samt vårdnad ansökas om i samband med varje barn som föds.

    Hoppas du fått svar på din fråga, hör gärna av dig igen om du har något annat du undrar över!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden