Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man häva eller återkalla en adoption?

    Hej, jag är adopterad i vuxen ålder (28 år) efter att jag bott och fostrats hos mina adoptivföräldrar i ca 20 år eftersom mina föräldrar avled när jag var 9 år gammal. Jag förlorade således mina familjeband med mina andra syskon pga adoptionen. Nu vill mina adoptivföräldrar och jag häva adoptionen pga av att vi alla, inte förstod vad det innebar i fråga juridiskt.

    Summa summarum är att de i dagsläget vill att jag avstår ärva dem.Vår önskan är att häva adoptionen. Alla parter vill alltså häva adoptionen. Jag har knappt något minne av själva processen vid adoptionen eller att jag skrev på pappren av adoptionen som sköttes helt av mina adoptivföräldrar. Finns det någon möjlighet att häva, återkalla, ändra adoptionen pga av att parterna var oförståndiga alt. ej tillräkneliga vid tillfället eller andra vägar ur adoptionen?

    Med vänlig hälsning/ 

    Rådgivarens svar

    2020-10-19

     

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen.

    Din fråga rör adoption. Regler kring adoption finns i föräldrabalken (FB). Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB)

    Går det att häva en adoption?
    Bestämmelser kring adoption finns i 4 kap. FB. I svensk rätt finns ingen möjlighet att häva eller återkalla en adoption, det finns ingen paragraf i lagen som tillåter det. Adoptioner i Sverige är så kallade starka adoptioner, vilket betyder att ett adopterat barn får samma ställning till sin adoptivförälder som andra barn, se 4 kap. 21 § FB. Detta är anledningen till att det inte går att häva en adoption. Dock upphävs en adoption i det fallet att det skulle ske en ny adoption, alltså att någon annan adopterar en. Adoption av någon som är över 18 år regleras i 4 kap. 4 § FB. En sådan adoption är endast möjlig att genomföra om det finns särskild anledning till adoptionen. Det man tittar på då är det personliga förhållandet mellan sökanden och den som skulle bli adopterad. Adoptionen måste också vara lämplig i övrigt. 

    Att avstå från arv 
    I ÄB finns bestämmelser som handlar om avstående från arv. Arvsavsägelse regleras i 17 kap. 2 § ÄB. Genom en skriftlig och uttrycklig arvsavsägelse kan en arvinge avstå sitt arv. Enligt nyss nämnda paragraf har dock en bröstarvinge trots att denne avsäger sig arvet ändå rätt till sin laglott om man inte fått en skälig ersättning för den och om inte en närstående till bröstarvingen fått egendom genom testamente som motsvarar laglotten. Med bröstarvinge avses barnet till den vars arv man talar om, se 2 kap. 1 § ÄB. Laglotten utgörs enligt 7 kap. 1 § ÄB av halva arvslotten. Arvslott i sin tur är den del bröstarvingen har rätt till om det inte finns något testamente. 

    Sammanfattning och rekommendation
    Svaret på din fråga är alltså att det inte går att häva en adoption enligt reglerna i FB, utan en adoption kan bara upphöra om den adopterade adopteras av någon annan. För adoptioner av personer över 18 år finns speciella regler i 4 kap. 4 § FB

    Vad gäller arvet finns viss möjlighet i ÄB att avsäga sig arv. Bröstarvinge (barn till den vars arv det är tal om) har dock ändå rätt till sin laglott om denne inte fått kompensation för den. 

    Om du behöver ytterligare rådgivning i ditt ärende rekommenderar jag Familjens jurist som gärna hjälper till i just adoptionsfrågor, de är även mycket kunniga inom frågor rörande arv och testamente. Du kan enkelt boka en tid hos Familjens jurist för ett online- eller telefonmöte.

    Jag hoppas att jag kunde hjälpa till att förklara hur reglerna på området ser ut samt ge råd om hur du kan gå vidare med ditt ärende. 

     

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden