Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man avtala om vårdnad innan man har skiljt sig?

    Kan man skirva ett juridisk bindande avtal om ensam vård av barn om man är gift. Då i fall man skulle gå i från varandra. Båda parter samtycker om att den ena då ska ha barnet själv.
    Är det möjligt och hur gör man det?

    Rådgivarens svar

    2019-10-11

    Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen. 

    Avtal om vårdnad 
    Regler om vårdnad finns i föräldrabalken. Det är möjligt för föräldrar, när minst en av de har vårdnaden, att avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av de ska ha ensam vårdnad, 6 kap 6§ föräldrabalken. Ett sådant avtal gäller under förutsättning att det är skriftligt samt att socialnämnden godkänner avtalet. Avtalet får, om det godkänns av socialnämnden, samma verkan som ett domslut om vårdnad, vilket innebär att verkställighetsåtgärder kan vidtas. När avtalet har godkänts av socialnämnden börjar avtalets giltighet att löpa. Fram till dess att avtalet har godkänts kan en förälder dock ändra sig. 

    Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa beaktas, 6 kap 2a§ föräldrabalken. Barnets bästa ska således även beaktas av socialnämnden vid ett avtal om vårdnad. 

    Kan man skriva ett avtal om vårdnad som ska gälla i framtiden? 
    Då ett avtal om vårdnad börjar gälla när socialnämnden har godkänt avtalet innebär det att åtgärder vad gäller vårdnaden kan vidtas direkt. Du anger att ni vill reglera detta inför framtiden, vilket då inte blir möjligt eftersom avtalet får verkan direkt. Det blir också svårt för socialnämnden att göra en bedömning av vad som är barnets bästa när de granskar avtalet, eftersom den bedömningen kanske är annorlunda när avtalet i sådana fall skulle börja gälla i framtiden. Bestämmelsens syfte är att låta föräldrar själva bestämma om barnets vårdnad när en sådan situation uppkommer. Syftet är alltså inte att reglera framtida vårdnad av ett barn. 

    Sammanfattning 
    Det är således inte möjligt för er att genom avtal reglera vårdnaden kring ert/era barn för framtiden. Skulle ni däremot gå skilda vägar i framtiden kan ni såklart avtala om vårdnaden. För att ett sådant avtal ska vara juridiskt bindande ska det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du följdfrågor eller andra frågor får du jättegärna ställa dem till oss. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden