Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan mamman flytta till en annan stad med våra barn utan mitt medgivande?

Kan mamman flytta till en annan stad med våra barn utan mitt medgivande

Rådgivarens svar

2021-09-13

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! 

Din fråga rör boende med barn. Jag kommer därför redogöra för tillämpliga bestämmelser i föräldrabalken och avslutar med en sammanfattning och rekommendation. Då jag inte vet om ni har gemensam eller ensam vårdnad om barnen så kommer jag redogöra för båda fallen.

Regler om vårdnad, boende och umgänge med barn 

Den rättsliga regleringen om vårdnad, boende och umgänge med barn finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vårdnaden om barn kan utövas gemensamt av båda föräldrarna eller anförtros en av dem genom ensam vårdnad (3-5 §§).

Den eller de som har vårdnaden om ett barn har bland annat ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostrad och se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (2 §).

Flytt med barn vid gemensam vårdnad

Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att föräldrarna ska fatta beslut gemensamt i frågor som rör barnet och deras personliga angelägenheter (13 § 1 st. som hänvisar till 11 §). Det innebär att båda föräldrarnas samtycke krävs i frågor som gäller barnet.

En förälder får fatta beslut utan den andres samtycke i vissa fall. Om beslutet inte utan olägenhet kan skjutas och ena föräldern p.g.a. frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut, får den andre ensidigt bestämma (13 § 2 st.). Beslutet inte vara av ingripande betydelse för barnets framtid, förutsatt att barnets bästa inte kräver det. Ett sådan beslut exempelvis sådana som rör barnets skolgång eller bosättning. Var ett barn ska bo rent geografiskt är därav ett beslut som kräver båda föräldrarnas samtycke vid gemensam vårdnad. Kan föräldrarna inte enas i frågan får ena föräldern inte flytta med barnet utan då ska rådande förhållanden bestå.

Flytt med barn vid ensam vårdnad

När en förälder har ensam vårdnad får hen som utgångspunkt flytta utan medgivande från den andra föräldern. Den som är vårdnadshavare beslutar i frågor om barnets personliga angelägenheter, vilket bland annat innefattar var barnet ska bo (11 §).

Däremot behöver vårdnadshavaren ta hänsyn till den andres förälders möjligheter att umgås med barnet. Det beror därför på hur långt hen flyttar och om det försvårar för barnets kontakt med den andra föräldern. Flytten får inte sabotera umgängesmöjligheterna för den andre föräldern. Om flytten motiveras av ny tjänst eller dylikt görs en bedömning i varje enskilt fall.

Din situation

Då frågan är generellt ställd kan jag endast ge en övergripande rekommendation utifrån vad som vid bosättning i annan stad.

Om barnens mamma får flytta med era barn eller inte beror bland annat på om hon har ensam vårdnad eller inte. Har hon ensam vårdnad behöver hon inte ditt medgivande, men det blir beroende på hur långt bort de flyttar. Det ska inte vara så långt bort att du inte kan umgås med barnen, men det är en bedömningsfråga.

Om ni däremot har ni gemensam vårdnad så krävs ditt medgivande till flytten då det ses som ett ingripande beslut för barnets framtid. Det är värt att framhålla att det alltid är bäst om ni som vårdnadshavare är överens om alla beslut som rör barnen. Jag rekommenderar därför att ni i första hand försöker komma överens om saken.

Om ni inte kan komma överens på egen hand så rekommenderar jag att ni vänder er till familjerätten i er kommun. Familjerätten är en del av socialnämnden och kan bland annat hjälpa er med kostnadsfria samarbetssamtal för att hjälpa er nå samförstånd. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar, eller behöver vidare juridisk rådgivning, så kan du läsa mer om vårdnad, boende och umgänge med barn och även boka tid hos Familjens Jurist här

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden