Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan jag tvinga pappan till umgänge?

Hej! Jag och mitt ex delar omvårdnad varana helg han går vår dotter men inte på semester han vill bara henne när passa till honom (gäller också jul och ny år). Min fråga är kan jag tvinga honom att ha mera tid med vår dotter som ska eller be hel omvårdnad till mig? Jag har pratat med familjerätten och de ber mig att kontakta en jurist istället. Tack på förhand.
 

Rådgivarens svar

2017-07-13

Hej!

Stort tack för att du vänder till Fråga Juristen för din fråga. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller.

Barnets bästa
I alla beslut vad gäller vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar barnets bästa vara avgörande, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barnets bästa avgörs i varje enskilt fall och vid bedömningen ska bl.a. särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Umgängesvägran
Som jag förstår det bor er dotter tillsammans med dig. Er dotter har då rätt till umgänge med föräldern som barnet inte bor med. Bestämmelsen medför en rätt i första hand för barnet att få umgås med föräldern utifrån intresse och behov. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att umgänget tillgodoses, se 6 kap. 15 § föräldrabalken.

Det din dotters pappa gör kan utgöra någon form av umgängesvägran. Umgängesvägran innebär att umgängesföräldern (pappan) själv hindrar eller begränsar er dotters möjligheter att träffa honom trots att hon kanske vill träffa honom. Detta kan exempelvis ske genom att han inte kommer till bestämda umgängestillfällen. Det kan naturligtvis vara till stor nackdel för er dotter om hon utestängs från umgänge på detta sätt.

Som jag tidigare nämnde är det enligt lagen av vikt att du som boförälder medverkar till att umgänget sker, eventuellt med hjälp av socialtjänsten. Det är dock svårt att komma till rätta med denna sorts beteende. Utifrån barnets bästa är det varken lämpligt eller möjligt att tvinga en förälder, som inte är intresserad av sitt barn, att umgås med dottern. I de fall ett umgänge har bestämts, men umgängesföräldern upprepade gånger väljer att inte komma till bestämda umgängestillfällen, bör i stället övervägas om umgänget bör begränsas eller upphöra helt för att barnet inte gång på gång skall behöva känna sig sviket, läs mer om detta i SOU 2005:43 s. 170 f.

Ensam vårdnad
Vid bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en förälder ser man till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör ert barn. En förutsättning är emellertid att gemensam vårdnad är bäst för barnet, se 6 kap. 5 § föräldrabalken. Frågan är hur stora era samarbetsproblem är?  

Hur ska du gå vidare?
Utgångspunkten är att ert barns bästa är att ha umgänge med båda sina föräldrar. I praktiken är det dock inte möjligt att tvinga en förälder till att umgås med barnet och det kan övervägas om det verkligen är barnets bästa att umgås med föräldern. Behöver du ytterligare hjälp och vägledning är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister, det kan du göra här. Jag önskar dig och din dotter lycka till!

Med vänlig hälsning,
Maria Juhlin

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden