Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan jag flytta utan samtycke från den andra föräldern?

Efter ett nästan tio år långt förhållande har pappan till vårt gemensamma barn lämnat mig. Barnet är fyra år och går på förskola. Exet beskriver att jag måste flytta ut då han äger huset och jag flyttade in efter hans köp av det. Jag har hittat en lägenhet och jobb ca tio mil från nuvarande bostad och skulle gärna flytta dit. Jag vill såklart ha kvar vårdnaden om vårt barn och skulle kunna lösa hämtning, lämning osv. Då mina studier och jobb gör att jag kan arbeta hemifrån skulle förskola ej behövas under mina veckor med henne. Då hon börjar skolan är självfallet tanken att jag flyttar tillbaka och bor i läge med skola så att det fungerar. Mitt ex säger dock nej till detta och att han isåfall ska ha egen vårdnad om henne. Vad har jag rätt till?

Rådgivarens svar

2021-01-01

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

Du skriver inte om du och din tidigare partner varit gifta eller inte, så jag kommer i mitt svar utgå från att ni har varit sambos. Det är därför sambolagen, samt föräldrabalken (FB) som kommer vara tillämplig på den här situationen. Om jag har missuppfattat omständigheterna får du gärna återkomma med en ny fråga.

Rätt till bostaden vid en separation

Om man inte har skrivit ett samboavtal där man har kommit överens om vad som ska gälla, är det sambolagen som ska tillämpas. Vid en separation ska samboegendomen fördelas mellan parterna. Vad gäller bostad och bohag så är sådant man har köpt för gemensamt bruk samboegendom. Det spelar ingen roll vem det är som har betalat för detta. I vissa fall kan dock den part som inte har skaffat bostaden få överta denna, trots att bostaden inte skaffades med syftet att användas för gemensamt bruk. Det krävs dock särskilda omständigheter för att detta ska bli aktuellt, tex att personen ska ha vårdnad om barnen och har svårt att skaffa en ny bostad. (Se t.ex 3 §9 § samt 22 § sambolagen).

Flytt till annan ort

Enligt 6 kap 11 § FB ska vårdnadshavaren bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare, ska dem bestämma i dessa frågor tillsammans (6 kap 13 §). Det är endast om en av vårdnadshavarna till följd av t.ex. frånvaro eller sjukdom är förhindrad att fatta beslut, som den andra föräldern själv får fatta beslut som rör barnet, om beslutet inte kan skjutas upp. I sådana situationer får vårdnadshavaren dock inte ensam fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Enligt lagkommentaren är beslut av ingripande betydelse b.la frågor som rör barnets skolgång samt bosättning.

Enligt 6 kap 14 a § kan domstolen bestämma vart barnet ska bo om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och föräldrarna inte kan komma överens om vart barnet ska bo. Domstolen ser då till barnets bästa, och beaktar b.la vart barnet har sina fritidsaktiviteter och kompisar. Domstolen beslutar dock bara hos vilken förälder barnet ska bo, inte vart barnet ska bo rent geografiskt.

Ensam vårdnad

För att den ena föräldern ska få ensam vårdnad krävs det i regel att den andra föräldern diskvalificerat sig genom att inte medverka eller helt motsätta sig viktiga beslut som rör barnet och detta drabbar barnet. Om personen har ett allvarligt missbruk, eller utsätter barnet för våld kan även det utgöra grund för ensam vårdnad. Att föräldrarna tjafsar och har svårt att komma överens utgör generellt sätt inte grund för ensam vårdnad. Regler om ensam vårdnad finns i b.la 6 kap 7 § FB

Din situation

Du skriver att ditt ex har betalat för bostaden och bodde där när du flyttade in, och att han menar att du inte har någon rätt att bo kvar. Att det är han som har betalat spelar ingen roll, det som avgör är om han köpte bostaden till er gemensamt eller inte. Eftersom du verkar ha flyttat in i efterhand så är min uppfattning att huset inte köptes för ert gemensamma bruk, och då har du som huvudregel ingen rätt till huset. Då ni har gemensam vårdnad av ert barn och du verkar ha hittat en ny bostad så är min bedömning att det inte föreligger några särskilda skäl för att du ändå skulle kunna överta bostaden. Ditt ex har alltså troligtvis rätt i denna fråga.

Vad gäller din flytt så verkar denna inte påverka ditt barn särskilt mycket vad gäller skolgång etc. Som huvudregel gäller dock att föräldrarna måste samtycka till en flytt. Det bästa är förstås om du kan försöka få ditt ex att förstå att flytten inte kommer få särskilt stora konsekvenser för barnet. Om han motsätter sig en flytt innebär det inte att han per automatik får ensam vårdnad. Det finns dock inget som hindrar honom från att ansöka om det, men det kan även du göra. Det krävs dock ganska mycket för att domstolen ska besluta om ensam vårdnad. Som jag har redogjort för ovan krävs det i princip att den andra föräldern har diskvalificerat sig som förälder. Av det som framgår av din fråga så är min bedömning att det inte föreligger skäl för att någon av er ska få ensam vårdnad, men jag kan inte uttala mig om hur en tingsrätt skulle bedöma situationen.  

Mitt råd till dig är att ni i första hand försöker komma överens om flytten, även om jag har full förståelse för att det kan vara svårt. Om ni inte kan komma överens kan jag rekommendera att du kontaktar Familjens Jurist som är experter på vårdnadstvister. Skulle du vilja ansöka om ensam vårdnad så görs det till tingsrätten. En domstolsprocess kan dock ta lång tid och vara kostsamt.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden