Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan jag flytta med barnen?

Separerat (pga. sambons alkohol missbruk) och vi har två barn 7 och 9 år gamla. Dem är folkbokförda hos mig. Vi har delad vårdnad - just nu varannan vecka. Han prioriterar jobb, gym och nya kvinna. Han har sin mamma och pappa här i närheten och jag har min familj 80 mil bort. Alltid känt mig ensam och lämnad här.
Till frågan. Kan jag (vilket barnen och jag vill) flytta närmare hela min släkt så jag kan få avlastning, stöttning och hjälp, gemenskap och kärlek? Barnen har alla kusiner, & alla på min sida där. Här har dem inget umgänge inprincip. Pappan säger att han ska ha varannan vecka för det passar hans arbete och liv. Men det passar inte vårat. Vad har jag för rättigheter i detta? Kan han bestämma över det? Om flytt? Skulle jag göra fel att flytta? Min familj säger helatiden, du kan väl ta med dig barnen och komma hit?
Deras pappa har sagt många gånger att han inte har några barn, inför dem också, jobbigt när dem är ledsna, tjatiga när dem vill ha kontakt och prata med honom, kort stubin, ingen ansvarskänsla, lägga skuld på barnen, bett oss flytta i omgångar alla dessa 10år. "Nu dricker han kanske bara 1 gång i veckan" sa min äldsta, som börjar se allt som normalt. ? Och börjat röka. 
Jag vill att dem ska ha bra kontakt med honom såklart och träffas, flytten behöver inte betyda att man inte har kontakt eller ses så fort man kan.  
Vet inte hur man kan få honom att komma överens.. 

Rådgivarens svar

2017-07-17

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag beklagar den situation du har hamnat i och jag ska redogöra för vad som gäller och vilka möjligheter du och dina barn har att byta bostadsort.

Barnets bästa
I alla beslut vad gäller vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar barnets bästa vara avgörande, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barnets bästa avgörs i varje enskilt fall och vid bedömningen ska bl.a. särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Flytta med barn
Då ni har gemensam vårdnad om barnen innebär det i princip att alla beslut som rör barnen måste fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna. En vårdnadshavare får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnens framtid, t.ex. beslut om skolgång och bosättning. Förutsättningarna för dig att flytta med barnen till annan ort är att du och pappan är överens om det, vilket ni inte verkar vara, se 6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken. Om du flyttar med barnen till annan ort utan pappans tillåtelse kan du dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken.

Ensam vårdnad
Om ni inte kan enas om bosättning har du möjlighet att begära att vårdnaden ska anförtros endast dig. Vid bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ser man till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör era barn. En förutsättning är emellertid att gemensam vårdnad är bäst för barnen, se 6 kap. 5 § föräldrabalken. Om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden till din fördel, se 6 kap. 7 § föräldrabalken. Har du ensam vårdnad om barnen har du möjlighet att besluta om bosättning.

Sammanfattande kommentar
Jag rekommenderar dig inte att flytta med barnen till annan bostadsort utan pappans godkännande. Gemensam vårdnad anses generellt vara bäst för barn men har vårdnadshavarna samarbetssvårigheter kan det anses påverka barnen negativt. Då pappan enligt vad du beskriver har ett alkoholmissbruk och att barnen känner sig otrygga i hans hem kommer det vägas in vid bedömningen om vårdnaden bör vara gemensam eller inte. Jag rekommenderar att du bokar tid med en av våra familjejurister på ett kontor när dig som kan hjälpa dig i frågan, det kan du göra här

Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden