Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan förälder med ensam vårdnad bestämma över umgänget?

    Jag har en dotter på 9 månader som jag har ensam vårdnad om. Hennes pappa har träffat sin dotter max 6 gånger de sista 7 månaderna, varav ingen de sista 3 av dem. Jag vill att han ska vara delaktig och träffa sin dotter. Jag erbjuder honom att komma och vara med henne samtidigt som jag är där för att han ska lära känna henne. Han går inte med på det utan ska ha henne själv hemma hos sig tillsammans med sin nya flickvän direkt. Jag vill att min dotter lär känna sin pappa först och främst, och inte hans nya flickvän än. Kan jag stå på mig och säga till hennes pappa att hon först behöver lära känna sin pappa innan han introducerar hans nya flickvän, såsom situationen ser ut?

    Rådgivarens svar

    2019-02-10

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Den rättsliga regleringen hittar du i sjätte kapitlet i föräldrabalken. Nedan kommer en redogörelse för din situation med svar på din fråga.

    Vårdnadshavare
    Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden, bland annat i frågor som rör just umgänge. En förälder som har ensam vårdnad om barnet har rätt och skyldighet att ensamt bestämma i juridiska frågor som rör barnet, utan att inhämta den andra förälderns godkännande. Vid alla beslut som fattas om barns vårdnad, boende och umgänge krävs det att barnets bästa beaktas. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Vårdnadshavaren är alltså ansvarig för alla de juridiska beslut som tas gällande barnet, och för att barnet har de grundläggande behov som man är skyldig som förälder att tillgodose. Det gäller bland annat trygghet, omvårdnad, skolgång och annan fostran. 

    Umgängesrätt
    Som du säkert vet har barnet rätt att träffa även den förälder som inte är vårdnadshavare till barnet, vilket uttrycks genom den så kallade umgängesrätten. Barnet har rätt att spendera tid med båda föräldrarna, om det inte skulle innebära fara för barnets hälsa. Båda föräldrarna har också ett ansvar för att barnets behov av detta umgänge tillgodoses. Hur ofta och på vilket sätt detta umgänge ska ske varierar dock mycket, speciellt när ett barn inte heller bor tillsammans med den andra föräldern. Du har i egenskap av ensam vårdnadshavare utrymme att bestämma i många frågor som rör barnet, men på grund av den starka umgängesrätten kan du inte göra något som i praktiken hindrar den andra föräldern och ditt barn från att träffa varandra. Då kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. Den förälder som inte är vårdnadshavare har också rätt att bestämma i mindre vardagsnära frågor när den spenderar tid med barnet. Det kan vara frågor som kläder, tider, mat och vilka personer som barnet träffar. 

    Det är alltså du som vårdnadshavare som har rätt att bestämma över umgänget som den andra föräldern ska ha med barnet, men ni har båda ett ansvar för att umgängesrätten tillgodoses och du kan inte göra någonting som hindrar pappans umgänge med barnet. Jag känner inte att jag kan svara närmre på om du kan stå på dig i frågan kring om barnet ska träffa pappans flickvän eller inte, eftersom jag inte kan svara på vad som är barnets bästa i just er situation. Det enklaste sättet att lösa oenigheter gällande umgänge är genom att tillsammans skriva ett umgängesavtal, och det är då bra om det är så noggrant utformat som möjligt. Då vet båda föräldrarna vad som gäller. Efter godkännande från socialnämnden gäller detta lika starkt som en dom. Om ni fortsatt inte kommer överens i frågan rekommenderar jag istället att ni tar hjälp utifrån för att komma fram till en lösning, istället för att riskera att få relationen mellan er infekterad. Man kan vända sig till Familjerätten i den kommun man är skriven i för samarbetssamtal. En ytterligare möjlighet är att få tingsrätten att fastställa umgänget i en dom. Då görs prövningen utifrån vad som är bäst för barnet och ni får någon som utifrån bestämt hur umgänget ska äga rum, istället för att själva bestämma detta och bli oense. Med tiden kan ni därefter själva avtala om ett sätt som visat sig fungera bra för er. Skulle detta bli aktuellt är det bra att tala med en jurist. Juristerna på Familjens Jurist är experter när det kommer till just familjerätt. Genom att följa denna länk kan du komma i kontakt med dem.

    Jag hoppas att du fick svar på hur du ska göra framöver och jag önskar dig lycka till!

    Med vänliga hälsningar, 
    Lovisa Törngren 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden