Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan Familjerätten hjälpa oss och vad kostar en vårdnadstvist?

Hej!

Jag är sambo till en man med 2 barn. Min sambo och barnens mor har en dålig relation. En stor stötesten är att mamman inte kan tänka sig att byta på veckodagar i samband med hämtning på skolan. Hon hävdar att hon måste ha ett visst arbetsschema och det innebär byte kl. 11 söndag fm. Detta går för henne inte att ändra. Min sambo som jobbar månd-fred önskar få hela helger med sina barn och hela helger utan barn.

Ni som har erfarenhet av dessa frågor, är det någon idé för min sambo att be om hjälp hos familjerätten? Och vad skulle det kosta om det skulle gå till tingsrätten för att avgöras?

Rådgivarens svar

2021-05-16

Hej och tack för att du vänder dig till oss med dina funderingar. Nedan följer en redogörelse för relevanta bestämmelser, och förslag på hur ni kan gå vidare i ert fall.

Vad kan Familjerätten göra vid en vårdnadskonflikt?

Innan man går till domstol i samband med vårdnadstvister kan man vända sig till sin kommun för att få hjälp att lösa konflikten. Kommunens avdelning kallas vanligtvis för Familjerätten och erbjuder kostnadsfri samtalsledning under samarbetssamtal. Samarbetssamtalen kan utföras under förutsättning att båda parter deltar frivilligt. Samtalsledaren kan hjälpa till att upprätta ett samarbetsavtal där man skriver ner det man kommer överens om. Ett avtal som skrivs hos familjerätten blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet. Ni kan läsa mer om vad Sveriges domstolar skriver om detta på denna länk.

Den situation som du redogör för, där föräldrarna har svårt att komma överens gällande frågor kring deras barn, indikerar att det kan vara en god idé att på nytt kontakta Familjerätten i er kommun. Samtalsledaren ska ta hänsyn till barnens bästa och kan beakta även deras önskemål. Skulle mamman till barnen vägra samarbeta kan det möjligtvis användas till pappans fördel i en eventuell senare vårdnadstvist.

Vad kostar en vårdnadstvist i tingsrätten?

Det är inte möjligt att ge en exakt eller ens ungefärlig summa kring vad en vårdnadstvist kan komma att kosta, men något allmänt kan sägas kostnaderna. Av 6 kap. 22 § Föräldrabalken framgår att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om han eller hon har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 (onödig rättegång) eller 6 § Rättegångsbalken (vårdslöst processande) eller om det annars finns särskilda skäl. Grundregeln är alltså att var och en står för sina rättegångskostnader. De kostnader som kan uppstå är exempelvis ansökningskostnad hos tingsrätten (900kr, för den som lämnat in stämningen), kostnader för juridiskt ombud etc.

Familjens jurist kan hjälpa er

Familjens jurist är mycket kunniga inom familjerätt, bland annat kring hur man ska hantera vårdnadskonflikter. Ni kan boka en tid med en jurist för att redogöra för er situation på denna länk och således få ytterligare hjälp.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden