Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan ett barn själv välja sin vårdnadshavare?

Kan en 13-årig flicks väljs vilken hon vil ha som vådnadsgivare? Mormor vill överta vårdnaden eftersom han anser att modern inte har tillräckligt gott omdöme och/eller pressas av en annan person att inte bära sig rätt åt.

Rådgivarens svar

2021-04-02

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vårdnad och barnets bestämmanderätt

Vem som är ett barns vårdnadshavare regleras i 6 kap. föräldrabalken, FB. Det är i första hand barnets föräldrar som också är vårdnadshavare, 6 kap. 3 § FB. Vårdnaden kan vara gemensam eller kan anfrötros en av föräldrarna. 

Om ändring i vårdnaden kan bestämmas av rätten om föräldrarna missköter sig, 6 kap. 7 § FB. Vårdnaden kan också flyttas om barnet bott i ett annat hem en längre period och det är uppenbart att det vore till barnets bästa om vårdnaden flyttas, 6 kap. 8 § FB. 

Vid frågor om vårdnad ska barnets bästa alltid vara avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Barnets egna synpunkter i saken kan då tillmätas betydelse. När barnet fyllt 12 år brukar större vikt lägga vid barnets åsikt. Detta betyder dock inte att barnet själv kan bestämma vem som är dennes vårdnadshavare. 

Tillämpning

Som svar på din fråga så kan en 13 årig inte själv bestämma vem som hennes eller hans vårdnadshavare. Det är i första hand föräldrarna som är vårdnadshavare och om en ändring i vårdnaden önskas är det tingsrätten som i slutändan bestämmer i frågan. 

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver vidare juridisk hjälp med dessa frågor kan jag rekommendera Familjens jurist, som är experter inom familjerätt. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden