Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan en förälder hindra den andra föräldern att flytta vid gemensam vårdnad?

Hej!
Jag och min ex man är separerade sedan ca 2 år tillbaka. Jag har en ny man vid min sida.
Vi har två barn med gemensam vårdnad, båda är skriva hos sin pappa. Men de bor varannan vecka hos oss. Jag vill nu flytta ihop med min särbo vilket innebär en flytt om ca 5 min (40) minuter från barnens skola/dagis. Deras pappa vill inte att jag flyttar med motiveringen att det blir för långt för barnen att åka. Barnen ska fortfarande vara skrivna hos sin pappa. Han vill istället dra detta vidare och inte låta mig flytta. Idag bor jag i en liten lägenhet som barnen knappt trivs i. Hade vi kunnat flytta hade det inneburet en bättre miljö, hus med stor tomt, och andra barn runt omkring. Jag vet att han vill försötöra för mig, och undrar hur jag ska kunna gå vidare eller om han ska styra mig hela livet. Jag är lite rädd för att gå vidare via tingsrätt osv, då denna person är mycket duktig att prata för sig och har en stark manipulativ förmåga.
Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2020-05-12

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Regleringen kring vårdnad finns i föräldrabalken (FB). Jag ska börja med att redogöra för vad lagen säger om detta i allmänhet och sedan ska jag redogöra för vad som gäller i ditt fall. Jag ska i slutet försöka ge dig råd i hur du kan gå vidare med detta.

Allmänt om gemensam vårdnad och beslut av ingripande betydelse

Utgångspunkten gällande gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter (se 6 kap. 13 § 1 st FB som hänvisar till 6 kap. 11 § FB). De innebär att båda föräldrarnas samtycke krävs vad det gäller barnet.

Däremot får en förälder fatta beslut utan den andra förälderns samtycke i vissa fall. Av 6 kap. 13 § 2 st FB framgår att det är möjligt om ena föräldern p.g.a. frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Dock får en förälder inte fatta beslut ensam om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut av ingripande betydelse är exempelvis beslut som rör barnets skolgång och bosättning. Vart ett barn ska bo rent geografiskt är därav ett beslut som kräver båda föräldrarnas samtycke vid gemensam vårdnad. Kan föräldrarna inte enas i frågan får ena föräldern inte flytta med barnet utan då ska rådande förhållanden bestå.

Vad gäller i ditt fall?

Utifrån den lagreglering som finns kan det konstateras att en flytt som påverkar barnen kräver barnens pappas samtycke. En förutsättning för att växelvist boende ska fungera är att barnet har någorlunda nära till skola, vänner och fritidsaktiviteter från båda sina boenden. Bor ni föräldrar så långt ifrån varandra att de ovan nämnda faktorerna påverkas negativt för barnen kan andra arrangemang fungera bättre, exempelvis att barnen bor hos sin pappa under veckorna när det är skola eller liknande. Mer hänsyn måste tas till barnens egna vilja, behov och intressen i takt med deras ökade ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB.

En flytt fem minuter bort från ditt nuvarande boende låter dock inte som någon större skillnad och barnens pappa verkar ju ha godkänt den geografiska platsen för ditt nuvarande boende. Men du behöver trots allt hans godkännande. Innebär det sämre förbindelser o.s.v. som påverkar barnen negativt kan hans klagomål vara mer befogade. Då kan det vara så att andra lösningar än gemensam vårdnad är bättre för barnen. Trots att du beskriver att ni bor litet så låter det inte som att ni lever i misär, så huruvida det är barnens bästa att flytta eller inte är svårt för mig att avgöra på den informationen. Det är möjligt att det går att argumentera för att det är barnets bästa att ni flyttar till större även om det ligger lite längre bort, men det är bara en spekulation från min sida då det är svårt att säga om du skulle vinna framgång med den argumentationen i exempelvis domstolen.

Du kan ansöka om ensam vårdnad om barnen men om din flytt innebär att barnen flyttas längre ifrån skola, vänner och fritidsaktiviteter är det inte särskilt troligt att du vinner en sådan tvist. Det är snarare till barnens pappas fördel i vårdnadsfrågan. Det bör observeras att barnens pappa har samma rätt som dig att ansöka om ensam vårdnad.

Sammanfattning och råd

Om din flytt sker inom samma kommun och att det inte påverkar barnen mer än fem minuters längre resa så innebär det ju faktiskt ingen större reell skillnad och ni föräldrar bör då försöka komma överens. Jag har full förståelse för att det inte är helt lätt alla gånger, men min enda rekommendation till dig är att ni försöker samarbeta och komma överens i frågan. Du får argumentera för de minimala förändringarna som detta innebär för barnen och trycka på att det kommer bli mycket bättre för barnen med stor tomt o.s.v. Beroende på barnens ålder kan det vara en bra idé att prata om detta tillsammans med barnen och höra vad de tycker om saken. De kanske godtar en lite längre resa med de fördelar som detta innebär? Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du trots allt vilja gå vidare med detta till domstol så har Familjens Jurist erfarna jurister på detta område som jag rekommenderar att du pratar med innan och får en mer ingående bedömning av er situation. Du kan boka en tid hos Familjens Jurist här!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden