Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan den andra föräldern fatta beslut om semester ensam?

Hej! Jag är gift, och min fru säger att hon ska fara utomlands i 2veckor med barnen...
Jag säger att jag vill inte vara ifrån barnen så länge och tycker 1v räcker, men hon säger att hon skiter i det och har tänkt det i alla fall...
Hur ställer man sig till ett sådant beslut? Har hon rätt i att göra så, eller hur går man till väga då det krockar hur vi tycker och tänker här. Nått tips och råd, eller är det rent olagligt att hon tar barnen från mig utan att jag vill? Eller har jag inget att säga till om? Osv...

Rådgivarens svar

2021-01-21

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du skriver att du är gift med barnens andra förälder, så jag utgår från att ni har gemensam vårdnad om barnen och bor tillsammans. Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om beslut rörande barn
Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När barnets föräldrar har gemensam vårdnad, ska vårdnadshavarna enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken gemensamt besluta i frågor som rör barnet. Detta innebär att den ena vårdnadshavaren inte självständigt kan fatta beslut om viktiga saker gällande barnet, mot den andra vårdnadshavarens vilja. Om föräldrarna har separerat, får den förälder som barnet vistas hos fatta beslut ensam i frågor som rör den dagliga omsorgen. När föräldrarna dock bor tillsammans, är utgångspunkten fortfarande att föräldrarna ska besluta gemensamt.

Det finns ett brott som kallas egenmäktighet med barn. Enligt 7 kap. 4 § brottsbalken ska en person dömas för egenmäktighet med barn om den obehörigen skiljer ett barn under 15 år från någon som har vårdnaden om barnet. Det utgör också egenmäktighet med barn om någon som har gemensam vårdnad om ett barn under 15 år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren.

En första förutsättning för att det ska röra sig om ett brott är alltså att det handlar om ett barn som är under 15 år. Uttrycket ”egenmäktigt” i lagen tar sikte på att avskiljandet sker utan den andra förälderns samtycke, om detta behövs. Det är inte helt klart vad som krävs för att personen ska anses ha skiljt barnet från den andra vårdnadshavaren. Att åka på en semester innebär ju att barnet geografiskt sett flyttas bort från föräldern, och detta skulle eventuellt kunna falla in under bestämmelsen.

Din situation
Eftersom ni har gemensam vårdnad om barnen ska ni enligt föräldrabalken fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnen. Utgångspunkten är alltså att du också ska samtycka till viktiga beslut om barnen. Det är inte helt säkert om den situationen som du beskriver skulle anses utgöra egenmäktighet med barn, och därmed vara brottsligt. Om dina barn är under 15 år och din fru åker på en semester med dem mot din vilja, innebär det att hon egenmäktigt fattar beslutet. Det är inte helt säkert om domstolen skulle anse att semestern utgör ett avskiljande, eftersom det rör sig om en relativt kort och förutbestämd tidsperiod samt att hon har för avsikt att komma tillbaka med barnen. Om det inte är brottsligt, är det svårt att göra något åt saken. Om din fru tar med barnen på resan på ett sådant sätt att du tror att det kan röra sig om ett brott, kan du anmäla detta till polisen på 11414.

Om du vill ha hjälp av en jurist i en framtida process kan jag rekommendera Familjens Jurist.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden