Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan adoption ogiltigförklaras?

Hej! Min kompis som är 16 år är adopterad. I hela sitt liv har han trott att föräldrarna gav bort honom eftersom de var fattiga och inte kunde försörja honom, så står det också på pappren. Men nu har han lyckats komma i kontakt med sina biologiska föräldrar, och det har visat sig att han snarare stals ifrån de på BB av läkare som sedan sålde honom vidare. Föräldrarna vill nu ha tillbaka honom och min kompis önskar det också, men hans adoptivföräldrar säger nej. De bor kvar i hemlandet, men han har besökt landet mycket och talar deras språk flytande. Kan de upphäva adoptionen som vunnit ´´laga kraft´´? Den skedde ju på ett olagligt sätt, och min kompis säger också att han aldrig gillat sina adoptivföräldrar.

Rådgivarens svar

2021-04-04

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken.

Att upphäva en adoption
Det är inte möjligt att upphäva en adoption. Endast genom att bli adopterad av någon annan kan den tidigare adoptionen upphöra (4 kap. 21 § föräldrabalken).

Att adoptera ett barn
I Sverige får ett barn endast adopteras om det är lämpligt med hänsyn till alla omständigheter i fallet; i den bedömningen ska bland annat barnets behov av adoption beaktas 4 kap. 2 § föräldrabalken. Ett barn ska också få information och möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, 4 kap. 3 § föräldrabalken. Vad som är bäst för barnet ska alltid vara i första rummet, 4 kap. 1 § föräldrabalken.

Din situation
Det är alltså inte möjligt för din vän att få adoptionen upphävd, då det inte finns något sådant utrymme i svensk rätt. Endast om din vän blir adopterad av någon annan kan den tidigare adoptionen sluta att vara giltig. För att en adoption ska få ske krävs det att det är lämpligt, och vad som är bäst för barnet ska ges störst vikt. För att avgöra om en adoption är lämplig kommer bland annat barnets behov av adoption och sökandets lämplighet att adoptera beaktas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden