Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Jämkning av underhållsbidrag p.g.a. studier?

    Hej!

    Jag har nyligen börjat studera och har ansökt om studielån. Jag har tidigare betalat underhåll till sen andre föräldern men mina ekonomiska förutsättningar förändras nu drastiskt.

    Är jag fortfarande skyldig att betala samma summa (1573 kr/mån) även som studerande med studielån och bidrag som inkomstkälla?

    Rådgivarens svar

    2019-01-30

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Den rättsliga regleringen för underhållsskyldighet hittar du i Föräldrabalkens sjunde kapitel. Nedan kommer en redogörelse för din situation.

    Allmänt om underhållsskyldighet
    Lagen säger att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Om en förälder inte har vårdnaden om barnet eller inte bor tillsammans med barnet ska den, för att fullgöra sin underhållsplikt, betala ett bidrag som fastställts genom dom eller avtal.

    Det är alltså ni som föräldrar som, som utgångspunkt genom avtal, fastställer underhållsbidraget. Jag kan inte utläsa på din fråga ifall ni tidigare har gjort ett avtal om vilken summa som du skulle betala till den andra föräldern, eller om domstolen fastställt detta belopp. Kommer man inte överens om summan kan det nämligen också göras av domstol. Storleken som domstolen bestämmer beror då på vilka behov barnet har och på hur er sammanlagda ekonomi ser ut.

    Ändrade förhållanden
    När de förhållanden som föranledde underhållsbidraget har förändrats finns det en möjlighet i lagen att rätten gör en jämkning (omprövning) av underhållsbidragets storlek. Detta skulle kunna vara en idé för dig, eftersom du inte har samma ekonomi som du hade när storleken på bidraget bestämdes. Det krävs dock att förändringen är något så när betydelsefull, det räcker alltså inte att det enbart skett en ändring i ens inkomst. Det finns liknande fall som prövats av domstol där det, när en person valt att arbeta mindre och studera, inte ansågs ha påverkat ens ekonomiska situation i en så pass väsentlig mån att underhållsskyldigheten skulle påverkas. Du kan läsa det fallet här - där ansåg rätten alltså inte att förhållandena hade ändrats på ett tillräckligt betydelsefullt sätt för att sänka bidraget.

    Denna situation bedömdes dock med utgångspunkt i just den ekonomi som fanns i det fallet och inte med hänsyn till omständigheterna i ditt fall. Du kan alltså ändå begära en jämkning av rätten för att åtminstone pröva möjligheterna, eftersom en prövning görs med hänsyn till just din ekonomi. Jag kan tyvärr inte svara närmre på vad en prövning skulle kunna resultera i för just dig, utan det beror helt på hur rätten bedömer förändringen i din ekonomi nu när du studerar, jämfört med innan. Fallet ovan ger dock viss vägledning. Du kan annars, vid vilken tidpunkt som helst, skriva ett nytt avtal med den andra föräldern och ändra bidraget ifall ni kan komma överens om det. I båda situationerna kan det vara bra att prata med en jurist. Genom att följa denna länk kan du komma i kontakt med en jurist från Familjens jurist, som är experter på familjejuridik.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Med vänilga hälsningar, 
    Lovisa Törngren
     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden