Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Internationell vårdnadstvist

    Hej. Jag har en sex årig dotter tillsammans med en tysk man som nu bor i Tyskland med dottern. Hela familjen bodde tidigare i Sverige och vi har hela tiden sagt att hon skulle flytta tillbaka till Sverige när hon skulle börja skolan och gå i skolan här men han säger att han ångrat sig. Jag vill nu ansöka om ensam vårdnad men måste jag göra detta i Tyskland för att det är där dottern befinner sig?

    Rådgivarens svar

    2017-07-11

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

    Behörig domstol 
    Familjerättsligt spörsmål av internationell karaktär faller inom det sakliga tillämpningsområdet för Bryssel II-förordningen art 1a. Förordningen har företräde framför nationella bestämmelser. Din fråga rör en internationell vårdnadstvist och rör två medlemsstater, Tyskland och Sverige och faller såldes under Bryssel II- förordningens tillämpningsområde, se art 1.1b och 1.2.a.

    Utgångspunkten är att domstolarna är behöriga i den medlemstat där barnet har hemvist när talan väcks enligt art. 8.1. Normalt följer barnets hemvist med vårdnadshavares hemvist. Men har föräldrarna avtalet om att barnet ska åter till ett annat land som barnet tidigare var bosatt i tyder detta på föräldrarnas gemensamma avsikt var att barnet skulle återvända och får då ofta anses ha hemvist i det tidigare landet.

    Sammanfattning och tillämpning i din situation 
    Sammanfattningsvis är barnets hemvist det avgörande för domsrätten. Avseende hemvist måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Eftersom att dottern nu bor i Tyskland är det hennes hemvist. Men då ni har avtalat om att dottern ska åter till Sverige där flickan tidigare var bosatt kan detta bidra till att barnets hemvist får anses vara i Sverige varvid svensk domstol då är behörig. 

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor och funderingar med anledning av vårdnadstvisten är du varmt välkommen att boka tid hos någon av våra erfarna familjejurister.

    Med vänliga hälsningar
    Sofia Bergendal

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden