Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Insyn för vårdnadshavare

    Hej, jag undrar vad jag har för rättigheter när ett ärende handlar om att Stadsdelsförvaltningen på en ort har påbörjat en förhandsutredning med anledning av att de misstänker våld i hemmet. De har haft samtal med min dotter som sagt något som jag vet inte får reda på. Och nu vill de prata med min andra dotter. Jag har själv inte fått komma till tals, jag vet inte vad jag har gjort och jag har inte utövat våld på mina barn. Min dotter har uppenbarligen sagt något som oroat dem men som inte kan vara sant.
    Måste jag koppla in en jurist nu som kan försvara mig? Jag är inte polisanmäld och jag vet inte vad jag i så fall skulle anklagas för. Tacksam för snabbt svar.

     

    Rådgivarens svar

    2018-09-24

    Hej,

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    När ett barn är del av en myndighets utredning eller dylikt, har vårdnadshavaren som huvudregel rätt till insyn i ärendet. Denna rätt är dock inte oinskränkt. Genom regler om sekretess i 12 kap. offentlighet- och sekretesslagen föreligger sekretess i förhållande till en vårdnadshavare om det bland annat kan antas att barnet skulle lida betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Med ”betydande men” avses exempelvis att barnet kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt, om uppgiften lämnades ut. Sekretessregeln tar alltså sikte på de fall där det kan finnas anledning att skydda barnet mot vårdnadshavaren.

    Eftersom att det i ditt fall bör finnas någon form av orosanmälan eller liknande om våld mot barnen som föranlett utredningen, finns det också skäl för myndigheten att inte lämna ut uppgifter till dig för att skydda barnen. Detta innebär inte att myndigheten anklagar någon för brott, utan sekretessregeln används i förebyggande syfte för att myndighetspersonalen faktiskt inte vet vad som är sant eller inte gällande våldet, och därmed tar ”det säkra före det osäkra”.

    Alla svenska myndigheter har en lagstadgad serviceskyldighet. En del av den skyldigheten innebär att myndigheten ska svara på frågor från allmänheten eller berörda personer i ett ärende. Jag föreslår därför att du ringer till stadsdelsförvaltningen (vilket är en myndighet) och frågar dem hur denna sorts utredning i vanliga fall ser ut, och när du kan förväntas på insyn. Skulle det vara så att det riktas någon anklagelse eller anmälan mot dig är min rekommendation att du kontaktar en jurist för initial rådgivning om hur du bör gå tillväga i fortsättningen.

    Om du vill ha ytterligare hjälp i detta ärende är du varmt välkommen att kontakta en av våra kunniga jurister på ett kontor nära dig! Du hittar dit genom att klicka här!

    Med vänlig hälsning,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden