Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Informationsskyldighet

    Hej
    Min dotter och deras två gemensamma barns pappa har separerat. De har gemensam vårdnad och barnen varannan vecka. Nu har jag en fråga om bl a informationsskyldigheten och om den ena parten har rätt att kalla in hjälp att akut besöka sjukvården med barnen utan att mamman är informerad eller tillfrågad? I ett specifikt fall får pojken 4 år en allergisk reaktion på dagis under pappans vecka. Pappan befinner sig på annan ort och kan inte hämta honom på dagis för att åka till läkare. Mamman jobbar i närheten av dagis men blir varken informerad eller tillfrågad om hon kan lösa situationen. Hon blir inte heller tillfrågad eller informerad om att det är farmor till pojken som rycker in! Är det ok att annan part kallas in för att besöka sjukvården med barnet utan att mamman fått vetskapen om det, fått möjlighet att ta hand om sitt barn eller fått gett sitt godkännande till att barnets farmor tar honom till läkare. Det brister rejält när det gäller kommunikation och informationen från pappans sida och jag skulle vilja veta vad juridiken säger. I min värld har den andra föräldern rätt att ta hand om sitt barn om den ena inte har möjlighet till det.

    Tack på förhand!


    Hälsningar


    Kicki Ahlström

    Rådgivarens svar

    2018-05-21

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Vad gäller?
    Det är vårdnadshavarna som har rättigheter och skyldigheter att bestämma i frågor som rör barnets person, 6:11 FB. Vårdnadshavaren har även som huvudregel rätt att få information om barnet. Om ena föräldern inte är vårdnadshavare har denna enbart rätt till information som är allmän, det vill säga som vem som helst har rätt till. Enligt 6:13 FB ska de beslut som tas i frågor som rör barnets person tas gemensamt av båda vårdnadshavare vid gemensam vårdnad. Beslut som rör den dagliga omsorgen kräver inte båda vårdnadshavarnas samtycke, detta gäller exempelvis klädval, kost och liknande. När det gäller mer allvarliga beslut som t ex skolval eller ansökning om sjukvård ska dessa beslut tas gemensamt. Den ena vårdnadshavaren får dock ensamt besluta i allvarligare frågor om beslutet inte kan skjutas upp med hänsyn till barnets bästa.

    Slutsats
    I en sådan situation som du beskriver anser jag vara av sådan karaktär att pappan ensamt kan besluta i frågan eftersom det är ett akutfall. Det är för barnets bästa viktigt att barnet får sjukvård. Jag tycker emellertid att mamman skulle blivit informerad eftersom det föreligger en informationsskyldighet och denna gäller all information och inte bara den allmänna eftersom mamman också är vårdnadshavare.

    Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du vidare hjälp eller om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist https://juridiktillalla.se/vara-tjanster.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden