Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur sparar man bäst till sina barn?

Både min man och jag har barn sedan tidigare. Vi har ett gemensamt barn. Kan vi öppna ett sparande till henne utan att det påverkar arvsrätten till vårat barn eller de andra barnen? Kan de kräva henne på det vi har sparat till henne?

Rådgivarens svar

2021-04-22

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller om man sparar till sitt barn i sitt eget namn eller direkt i barnets namn, och varför det har betydelse vid ett arvskifte.

Arvsordningen enligt lag

Barn har rätt till en lika stor del var av arvet efter sin förälder. (2 kap. 1 § ärvdabalken) Var den avlidne gift har dock den efterlevande maken rätt till arvet före eventuella gemensamma barn. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. (3 kap. 1 § ärvdabalken) Att den efterlevande ärver med fri förfoganderätt, och inte full äganderätt, betyder att den efterlevande får disponera över och använda tillgångarna fritt. Den efterlevande får alltså fritt sälja och konsumera egendomen. Hen får däremot inte själv testamentera bort tillgångarna eller ge bort en så stor del att det orsakar en väsentlig minskning av tillgångarna. (3 kap. 3 § ärvdabalken

Särkullbarn (det vill säga de barn som är barn enbart till den ena av makarna) har dock rätt att kräva ut sitt arv direkt när deras förälder avlidit om de önskar. Den efterlevande makens arvsrätt omfattar då inte särkullbarnets arvslott. Arvslotten kallas den del av arvet en person får om arvet fördelas enligt lag. Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till fördel för den efterlevande maken, och då ska de istället få ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider. (3 kap. 9 § ärvdabalken

Arvsordning enligt testamente 

I ett testamente kan testatorn bestämma att hens särkullbarn ska vänta med att få ut sitt arv tills dess att den efterlevande maken också avlidit. Ett testamente som inskränker barns rätt till sin laglott kan klandras och barnet kan då begära ut sin laglott direkt (7 kap. 3 § ärvdabalken). Laglotten är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken) Bestämmelserna om laglott finns till för att föräldrar inte ska kunna göra sina barn helt arvlösa.

Hur sparformen påverkar barnens rätt till pengarna

Om man sparar pengar till sitt barn i sitt eget namn är pengarna juridiskt sett fortfarande ens egna. Det betyder att om man skulle avlida kommer pengarna att fördelas enligt arvsordningen beskriven ovan. Är pengarna däremot sparade i barnets namn förblir det barnets pengar om den sparande föräldern skulle avlida.

Värt att ha i åtanke är dock att om ett barns förmögenhet överstiger 8 prisbasbelopp (2021 motsvarar det 380 800 kronor) kommer en överförmyndare att utses. (13 kap. 2-3 §§ föräldrabalken) Föräldrarna kan då inte investera pengarna hur de vill i t.ex. aktier utan behöver överförmyndarens godkännande. (13 kap. 6 § föräldrabalken)

En annan aspekt att ta ställning till är att gåvor till ett barn presumeras vara ett förskott på arvet. (6 kap. 1 § ärvdabalken) Det vill säga det barnet som fått gåvor under föräldrarnas livstid har rätt till en mindre del av föräldrarnas kvarlåtenskap än sina syskon när föräldrarna avlider. Vill man inte att en gåva ska utgöra förskott på arv behöver det regleras i ett gåvobrev. 

Sammanfattning och rekommendation

Om ni sparar till ert gemensamma barn i era egna namn förblir pengarna era och de övriga barnen kan få rätt till en del av pengarna om ni avlider. Om pengarna istället sparas i barnets egna namn har de andra barnen inte någon rätt till pengarna. Det kan dock påverka ert gemensamma barns framtida rätt till arv. Min rekommendation är därför att ni bokar tid med en Familjens Jurist kunniga jurister för att få hjälp att göra en bedömning om vilken lösning som är bäst för er och vilka juridiska dokument ni behöver upprätta för att säkra det resultat ni vill uppnå.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden