Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur ska man dela upp ansvaret att hämta/lämna barnet?

    Om föräldrarna har delad vårdnad om barnen och pappan träffar/ har barnen varannan helg, vem är då skyldig att hämta och lämna? Mamnan har flyttat längre bort.

    Rådgivarens svar

    2020-10-17

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Vad innebär det att vara vårdnadshavare åt ett barn?

    Frågor om barn och föräldrar regleras i föräldrabalken. Det finns ingen lagbestämmelse som säger att en vårdnadshavare/förälder är skyldig att hämta/lämna sitt barn från skola. Inte heller finns det någon lagbestämmelser som säger hur man ska dela upp ansvaret att hämta/lämna hos den andre föräldern vid "byte" av hem. Däremot finns det en lagbestämmelse som säger att om båda föräldrarna är vårdnadshavare åt ett barn så ska föräldrarna ansvara gemensamt för barnets personliga förhållanden (föräldrabalken 6 kap 2 § andra stycket). Detta innebär att föräldrar med delad vårdnad har det gemensamma ansvaret och därför tillsammans måste komma överens.

    Men vid t.ex. skilsmässa kan den faktiska vården komma att ligga huvudsakligen hos en av föräldrarna, även om de har gemensam vårdnad. Detta kan tyckas vara orättvist, inte minst mot barnet, men faktum är det inte finns någon lagbestämmelse som säger att en förälder är tvungen att utöva sina skyldigheter som vårdnadshavare. Det finns heller ingen lagbestämmelse som säger att en förälder ens är tvungen att vara vårdnadshavare. Detta betyder i princip att en förälder som är vårdnadshavare mer eller mindre kan strunta i sitt barn. Konsekvensen av detta kan givetvis vara att den föräldern förlorar vårdnaden om barnet (föräldrabalken 6 kap 2 § första stycket), men något annat straff eller liknande för en vårdnadshavare som missköter sig finns inte.

    Avslutande rekommendation

    Det finns som sagt ingen lagbestämmelse som säger hur ansvaret att hämta/lämna ska fördelas. Det spelar ingen roll om den ena föräldern flyttat längre bort från där barnet från början bodde med båda sina föräldrar. Föräldrarna måste helt enkelt försöka komma överens. I syfte att försöka nå en överenskommelse som funkar för de båda så kan det vara en idé vända sig till socialnämnden i kommunen för gratis familjerådgivning.

    Jag hoppas du känner att du fick lite klarhet i vad som gäller. Har du några fler funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Familjens Jurist för juridisk rådgivning via telefon. Annars är du välkommen med en ny fråga.

     

    Frida Brånebäck
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden