Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur mycket underhåll kan en ex-make kräva?

Hej!
Min man och jag är gifta och har ett gemensamt barn och 2 barn var sen tidigare.
Han var gift med sina barns mamma, det var aldrig jag och mitt ex.

Mina 2 barn och en av min mans döttrar bor hos oss på halvtid och det fungerar fint.
Pga en mix av psykisk ohälsa och en misstänkt ADD diagnos (som Ex frun inte vill samarbeta för att utreda alls) bor min mans yngsta dotter bara hos oss varannan helg som ett prov för att se om hon mår bättre - vi ser detta som en tillfällig lösning.
Exfrun ser detta som ett bra tillfälle att få mer pengar.

De har tidigare delat på alla kostnader - Exfrun har haft kontroll på alla kostnader och min man har bara skickat pengar varje månad.
Till saken hör att min man och jag är egenföretagare och min verksamhet inom friskvård har helt dött under pandemin och jag har börjat jobba med ekonomin i min mans firma som har stora skulder.
Ett av jobben jag gjort är att titta över och minska utgifter både i vår privat ekonomi och i företagsekonomin, bla Jag ställde mig frågande till kostnaderna hon hävdar att hon har för barnen. Bla kräver hon 600kr extra för det veckor yngsta dottern är hos henne utöver det vanliga - jag ifrågasatte rimligheten i att ett barn ska kosta 600kr i veckan när vi spenderar motsvarande 1000kr/veckan för 6 personer

Hon hävdar vidare att hon bär alla kostnader för barnen, vilket inte är sant då vi betalar deras mobiltelefoner och har gjort de senaste 6 åren utan att det har varit med i någon av hennes beräkningar och har prepandemi betalat för fritidsaktiviteter, barnomsorg osv.

Vi lever just nu på bara en inkomst och de senaste månaderna har vi inte kunnat ta ut någon lön alls.
När jag har läst på om underhåll uppfattar jag det som underhållet inte bara beräknas utifrån hennes kostnader men också min mans betalförmåga, vilket just nu är mycket svag.

Vad är det som gäller när syskon inte har samma förutsättning och det finns fler barn som är inblandade, kan hon kräva oss på underhåll när hennes inkomst faktiskt är högre än våran sammanlagda just nu?
Hur kan vi skydda vår ekonomi från val som hon gör - dvs om hon väljer att bo i en dyrare lägenhet än hon har råd att betala för så att det inte resulterar i att hon kräver oss på mer pengar.
(hon hade en sambo som hon flyttade ihop med men sen kom hon på att hon var kär i någon annan och slängde ut honom och nu är hennes ekonomi ansträng)

Rådgivarens svar

2021-03-16

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Underhåll

När föräldrar inte bor tillsammans kan i vissa fall den ena föräldern ha rätt till ekonomiskt stöd i form av underhåll från den andra föräldern. Underhåll kan som huvudregel endast aktualiseras om föräldrarna inte bor tillsammans och barnen bor varaktigt hos endast en av föräldrarna. Att barnen bor varaktigt hos endast ena föräldern avser endast just hur boendesituationen ser ut i praktiken. Det är alltså inte samma sak som ensam vårdnad. Vid växelvis boende är underhåll i princip uteslutet.

Enligt praxis anses barnen bo växelvis om fördelningen är åtminstone drygt 40 % hos ena och knappt 60 % hos andra. Om fördelningen är mer ojämn än så föreligger underhållsskyldighet.

Olika typer av underhåll

Underhåll kan fastställas antingen enligt 7 kap. föräldrabalken (underhållsbidrag) eller enligt socialförsäkringsbalken (underhållsstöd). De två systemen är separata, men har vissa överlappningar. Enligt båda systemen fastställs beloppet för varje barn separat.

Underhållsbidrag fastställs genom avtal, vanligtvis med hjälp av en jurist, eller hos domstol. Underhållsstöd erhålls genom ansökan hos Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar då ut beloppet till den berättigade föräldern och kräver sedan ut motsvarande belopp från den underhållsskyldige föräldern. Myndigheten agerar alltså som en slags mellanhand.

Beloppen kan skilja sig beroende på vilket av systemen man räknar utifrån, där underhållsstödet är schabloniserat med exakta belopp utifrån barnets ålder, medan underhållsbidraget räknas ut genom en separat uträkning för varje fall som utgår från barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga.

Barnets behov

Det finns ingen fast beräkningsform för hur beloppet ska fastställas, men Konsumentverket fastställer varje år vad ett genomsnittligt barn i olika åldrar kostar föräldrar i en publikation som heter ”Koll på pengarna”. Denna kan användas som grund. Barnbidrag ska dras av från behovet.

Föräldrarnas förmåga

Beräknas enligt 7 kap. 3 § föräldrabalken. Utgångspunkten är förälderns inkomst efter skatt.  Förbehåll får göras för levnadskostnader (max 10 % av prisbasbeloppet per månad). Även bostadskostnader får dras av (enbart förälderns kostnad, dvs. om den har ny sambo/make får endast halva undantas). Den andre förälderns förmåga beräknas på samma sätt.

Sedan används formeln:

Barnets behov x (bidragspliktig förälders överskott / föräldrarnas samlade överskott) = underhållsbidraget.

Försäkringskassan tillhandahåller även ett beräkningsverktyg på sin hemsida som kan användas för att se ungefär vilket belopp som kan bli aktuellt.

Avdrag

Avdrag får enligt 7:4 sedan göras kontinuerligt för den tid barnet vistas hos den bidragspliktige föräldern. Krävs då antingen att umgänget varat under en sammanhängande tid om 5 hela dygn eller under 6 hela dygn under en kalendermånad. Avdrag sker då med 1/40 av underhållsbidraget per dygn.

Rekommendation

Som jag förstår din fråga så bor en av din mans döttrar från det tidigare äktenskapet hos er växelvis, medan den andra huvudsakligen bor hos mamman. Underhåll kan då enbart bli aktuellt för den dotter som bor huvudsakligen hos mamman.

Som du själv beskriver så är en av faktorerna vid bestämmande av underhållsbidrag betalningsförmågan. Det är dock båda föräldrarnas samlade förmåga som ska bedömas, så bidragets storlek påverkas även av hur stor överskott av inkomst mamman har. Ju högre överskott mamman har, desto lägre blir beloppet. 

Vad gäller beräkningen av underhållsstöd från Försäkringskassan påverkar inte den betalningsskyldiga förälderns inkomst hur stort beloppet blir. Däremot gör Försäkringskassan en bedömning i nästa skede hur mycket myndigheten kan kräva tillbaka från den betalningsskyldige. Den bedömningen görs då utifrån den betalningsskyldige förälderns inkomst.

Oavsett vilken väg ni väljer så vore det nog i ert fall bra att få till stånd en klar och tydlig överenskommelse om hur mycket pengar som din man ska vara skyldig att betala. Jag kan rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på vårdnadsfrågor. Där kan ni få hjälp av en jurist som kan se över era möjligheter och räkna på vad ett eventuellt underhållsbidrag skulle uppgå till.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden