Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur mycket påverkar barnets egen vilja prövningen av umgängesrätt?

Jag har ensam vårdnad om min dotter som blir 9 år i år. Detta tack vare att hennes pappa har historia med missbruk, inbrott, stöld och bedrägerier, När min dotter var 2 år, så hade han henne hos sig, då var han drogpåverkad och det fanns zip-påsar med narkotika i huset. det låg även djuravföring på golvet osv. tack vare detta och att han konstant åkt in & ut från häkten och fängelsen så har jag haft ensam vårdnad och de har inte setts eller pratat på 7 år. Nu, kräver han umgänge. när jag pratat med min dotter om det blir hon livrädd och har utvecklat en ångest och små ocd tendenser ( hon går hos teraput nu) Hon är livrädd för att jag ska dö, så hon ska behöva skeppas dit. Hon utrycker väldigt starkt att hon vill att min sambo sedan 6 år ska vara hennes enda och riktiga pappa . han har ju vart med sen hon var två och hjälpt mig uppfostra henne. Nu, tänker mitt ex, dra umgänget till tingsrätt. hur mycket kommer man lyssna på barnets vilja här? hennes psykiska hälsa som påverkats så negativt av detta? och vad har vi för chanser på en adoption? Tusen tack!

Rådgivarens svar

2021-02-27

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

För den aktuella frågan är föräldrabalken tillämplig.

Umgängesrätt

Enligt 6 kap 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, t.ex. via telefon. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses.

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa komma först. Vad gäller umgängesrätt är detta en rättighet som barnet har, inte föräldern. Umgänget är till för att barnet ska kunna upprätthålla en god kontakt med båda sina föräldrar. Det är därför barnets intressen och behov som är avgörande i frågan. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern om barnet inte vill, och det finns ingen absolut rätt för föräldern att få umgås med barnet.

Hänsyn tas till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad, 6 kap 2 a §.

Adoption av ett barn under 18 år

Ett barn får endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter. Utgångspunkten är barnets bästa. Vid bedömningen tar man även hänsyn till barnets behov av adoption och sökandens (alltså den som vill adoptera) lämplighet att adoptera, 4 kap 2 § FB.

I frågan om adoption ska barnet ges möjlighet att framföra sina åsikter om adoptionen. Vid adoption av ett barn som är över 12 år måste barnet samtycka till adoptionen.

En make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. Vid adoption av barn krävs det vårdnadshavarens samtycke till adoptionen, 4 kap 8 § FB. En förälder som inte är vårdnadshavare behöver alltså inte godkänna adoptionen, men dennes inställning i frågan kommer att beaktas vid prövningen.

Ansökan

Den som vill adoptera ska göra en ansökan om detta till tingsrätten i den ort där den som vill adoptera har sin hemvist.

Din situation

Du undrar hur stor inverkan din dotters inställning i frågan kommer att ha på tingsrättens bedömning. Jag kan inte ge något exakt svar på frågan, men utgångspunkten är barnets bästa och tingsrätten kommer därmed beakta din dotters inställning och de omständigheter som ligger till grund för denna inställning. Vilken hänsyn man tar till barnets egen vilja beror på ålder och mognad hos barnet. Om det befaras att barnet riskerar att fara illa av umgänget kommer detta förstås att beaktas av domstolen.

Vad gäller frågan om adoption kan detta vara möjligt för er. Även här tas hänsyn till barnets bästa, och behovet av adoption. Din dotters önskan om att din sambo adopterar henne kommer att inverka på bedömningen. Eftersom din dotters pappa inte är vårdnadshavare krävs det inte att han godkänner adoptionen, men hans inställning kommer att beaktas av tingsrätten. Om han motsätter sig en adoption kan det alltså påverka beslutet, men det behöver inte vara avgörande. Om din sambo önskar adoptera din dotter kan han ansöka om detta hos tingsrätten.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att i båda frågorna kommer din dotters vilja att beaktas och vad som är bäst för henne är avgörande, men jag kan inte uttala mig om hur mycket hennes vilja kommer påverka i frågorna. 

Om ni behöver ytterligare juridisk hjälp i frågan om umgänge och/eller adoption kan jag varmt rekommendera att ni kontaktar Familjens Jurist.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden