Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur långt bort kan man flytta med barn när man har gemensam vårdnad?

Hej! Hur långt bort kan man flytta med barn när man har gemensam vårdnad? Jag och min särbo bor idag ca 1h från varandra men vi vill flytta ihop. Båda har två barn var och de går i skola och har den andra föräldern i de respektive städerna där vi bor. Det jag undrar är, varesig om han flyttar till mig eller jag till honom så kommer vi låta våra barn gå kvar i de skolor/dagis som de gör idag. Kan man då säga att vi upprätthåller barnens liv så pass mycket att flytten bör kunna vara genomförbar? Krävs den andre vårdnadshavarens godkännande vid flytt även om man inte ändrar skola/dagis?

Rådgivarens svar

2021-01-17

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Innebörden av gemensam vårdnad

Föräldrar med gemensam vårdnad ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Det gäller exempelvis beslut om barnets skolgång och boende. Om den andra föräldern är tillfälligt förhindrad att ta del i beslut rörande vårdnaden till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak får den ena vårdnadshavaren bestämma ensam, 6 kap. 13 § FB. Vårdnadshavarna ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Hur långt kan man flytta med barn vid gemensam vårdnad?

Det finns inte något bestämt avstånd. Om flytten innebär att barnet behöver byta förskola/skola eller försvårar kontakten med den andra föräldern så krävs godkännande från båda vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna inte kommer överens om barnets boende, ska barnet som utgångspunkt bo kvar där han eller hon redan bor.

Din situation

Som huvudregel krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid gemensam vårdnad. I frågan nämner du att du tänker flytta med barnet en timme bort från nuvarande bosättning. Flytten kommer förvisso inte att påverka barnets skolgång men den kan dock försvåra kontakten med den andra vårdnadshavaren. Trots att barnet inte behöver byta skola behöver du ha den andra vårdnadshavarens godkännande.

Om ni inte kan komma överens om var barnet ska bo kan du ansöka om ensam vårdnad. Ensam vårdnad betyder att en förälder ansvarar för vårdnaden om barnet och då krävs inte något samtycke från den andra föräldern. Det krävs dock att föräldrarna har allvarliga samarbetsproblem för att rätten ska besluta om ensam vårdnad.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis behöver du ha den andra vårdnadshavarens samtycke för att flytta med barnet. Jag rekommenderar att ni försöker att samarbeta och komma överens i denna fråga, men förstår att det inte är lätt alla gånger. Beroende på barnets ålder kan det också vara bra att höra med barnet vad han eller hon tycker om flytten.

Om du behöver ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. De är specialiserade inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet. Du kan boka en tid på hemsidan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden