Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur gör man en ansökan om verkställighet för beslut om umgänge?

    Hur gör man en ansökan om verkställighet? Har ett beslut från Tingsrätt om hur umgänget är fördelat, men nu vid de senaste två gångerna har fadern ej följt det och vägrat låta mig hämta våra barn och jag är orolig att han kommer göra det en tredje gång.. Så hur skriver jag och skickar in en ansökan om verkställighet?

    Rådgivarens svar

    2020-12-27

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!
    Om en av barnets föräldrar inte följer en dom eller ett beslut från tingsrätten eller ett avtal som socialnämnden godkänt går det att ansöka om verkställighet hos tingsrätten.

    Vad innebär verkställighet?
    En ansökan om verkställighet innebär att beslutet, domen eller avtalet rörande vårdnad, umgänge eller överlämnande av barn ska genomföras.

    Frivillighet
    I första hand förlitar sig tingsrätten på ett frivilligt förfarande. Rätten prövar om ett överlämnande av ett barn kan ske frivilligt, och kan utse en medlare för att försöka hitta lösningar. Medling går ut på att en lämplig person får uppdraget att träffa parterna för att försöka hitta en frivillig lösning. Tiden för medlingsuppdraget är två veckor.

    Om barnet inte överlämnas frivilligt
    I de fall där en frivillig lösning inte är möjlig måste tingsrätten pröva frågan om verkställighet. Domstolen kan då besluta att barnet ska överlämnas med tvång – men den undviker det så långt det är möjligt.

    Den vanligaste formen av tvång är vite. Det innebär att den som inte vill lämna över barnet kan dömas att betala ett fastställt belopp (vite) till staten.
    I väldigt särskilda fall kan domstolen besluta att polisen ska hämta barnet.

    Hur fungerar prövningen av verkställighet?
    Vid prövning av verkställighet ska tingsrätten precis som i huvudfrågan utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Viss hänsyn kan tas till barnets önskan, beroende på dess ålder och mognad. Tingsrätten ska bara vägra verkställighet om det är uppenbart att det sådant beslut skulle strida mot barnets bästa.

    Utgångspunkten är dock att vid prövnings av verkställighet ska det som domstolen bestämt i sitt tidigare avgörande gälla. Någon omprövning av det som tidigare har beslutat ska alltså som huvudregel inte göras vid prövningen av ansökan om verkställighet. Dock finns det viss begränsad möjlighet för domstolen att komplettera dom eller beslut.

    Din situation och mitt råd
    Som du beskriver det vägrar pappan till dina barn följa det beslut som ni har fått från tingsrätten genom att inte lämna över barnen till dig i enlighet med det. I första hand skulle jag rekommendera att du försöker ta kontakt med pappan och uppmana honom att följa domen, vilket du kan göra antingen genom ett ombud eller direkt till honom. Om det inte lyckas uppnå någon skillnad är att lämna in en ansökan om verkställighet till tingsrätten en möjlighet. En ansökan om verkställighet ska i de flesta fall lämnas in till tingsrätten på den ort där barnen bor, vilket jag skulle tro är samma tingsrätt som ni fått det ursprungliga beslutet ifrån.

    Om du lämnar in en sådan ansökan kommer domstolen att pröva den, och då kommer de i första hand försöka hitta en lösning mellan dig och pappan på ett frivilligt sätt, och kan eventuellt förordna en medlare som ska hjälpa er lösa problemet tillsammans.

    Det är svårt för mig att se över hur en tingsrätt skulle kunna komma att besluta i ditt fall eftersom jag inte har tillräckligt med omständigheter, men m inte någon frivillig lösning kan nås har domstolen i alla fall möjlighet att besluta att barnet ska överlämnas med tvång. Det kan då innebära vid risk att pappan kan behöva betala vite om han inte lämnar över barnen eller om domstolen finner att det är nödvändigt, att polisen ska hämta barnen.

    Om du behöver hjälp med att överse konsekvenserna av en eventuell ansökan om verkställande kan du boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden