Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur gör jag för att bestrida ett yrkande om underhållsbidrag?

Min dotter är 11 år. Vi har inte träffats sedan hon var 6. Hennes mor är förmögen med en bostadsrätt i sekelskiftsmiljö, ett landställe med egen strand, ett arv efter far och mor som ägde fastigheter. Hon är legitimerad psykolog, men arbetar inte eftersom hon hävdar att hon lider av överansträngning. I stämning mot mig yrkas att jag ska betala 4100 i månaden. I stämningen redogörs för kostader för en katt, hanboll, klättring, mm. Hon har en låg lön och jag har en relativt hög. Det är tidigare fastställt i dom att jag ska betala 399 kr/mån, vilket jag har gjort i 5 år. Jag har inga problem med att betala, men anser att yrkandet är orimligt. Vad kan jag göra? Hur kan jag få hjälp?

Rådgivarens svar

2021-01-23

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänt om underhållsskyldighet gentemot barn

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa (föräldrabalken 7 kap 1 §).

En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern

  1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller
  2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (föräldrabalken 7 kap 2 §).

Rekommendation

Jag förstår det som att du vill bestrida yrkandet. Genom bestridandet visar du att du inte håller med yrkandet och att du alltså förespråkar en annan utgång i målet. Bestämmelserna om hur stort den ena förälderns underhållsbidrag ska vara är dock ganska komplicerade. Att utforma ett bestridande är därför ingenting som jag kan hjälpa dig med tyvärr. Jag rekommenderar dig istället att ta kontakt med en jurist hos Familjens Jurist som dels kan utforma ett bestridande åt dig och dels kan agera ombud för dig i den framtida rättegången.

Jag hoppas du känner att du fick den hjälp du behöver för att ta dig vidare. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden