Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur gör jag för att barnen ska bo hos mig?

Hej
Det är såhär att jag och pappan till barnen har ett umgänges avtal som är skrivet hos familjerätten om växelvist boende. Situationen håller inte längre och jag känner en oro över barnen och vill inte skicka iväg dem. Hur gör jag? Är tacksam för svar.

Rådgivarens svar

2021-01-19

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Eftersom du skriver att ni har ett umgängesavtal om växelvis boende, utgår jag från att ni i dagsläget har gemensam vårdnad. Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om vårdnad och boende
När två föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn, har båda föräldrarna rätt och skyldighet att bestämma över barnets angelägenheter. Detta inkluderar var barnen bor. Det är då upp till föräldrarna att komma överens om hur barnen ska bo, t.ex. om de ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Detta kan t.ex. ske genom ett umgängesavtal.

Om man som förälder dock inte längre vill följa umgängesavtalet, kan man enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken väcka talan i domstol om att få ensam vårdnad. Domstolen kommer då att besluta antingen att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam, eller att någon av dem ska vara ensam vårdnadshavare. När domstolen bedömer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte läggs särskild stor vikt vid om föräldrarna kan samarbeta eller inte i frågor som rör barnen. Det krävs inte att föräldrarna är ense om allting, men att de kan komma någorlunda överens i frågor och beslut som rör barnet.

Om föräldern inte vill ha ensam vårdnad utan endast vill att barnen ska bo hos denna, finns det enligt 6 kap. 14 a § föräldrabalken en möjlighet att väcka talan i domstol om barnets boende. Domstolen kommer då att besluta om vem av föräldrarna som barnen ska bo hos. Barnet kommer då att ha rätt till umgänge med den andra föräldern, vilket t.ex. kan läggas upp så att barnet träffar sin andra förälder varannan helg eller liknande.

När domstolen ska besluta om vårdnaden eller boendet är det enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken avgörande vad som anses vara barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fästs särskilt vikt vid om det finns en risk för att barnet eller någon i familjen utsätts för övergrepp, om det finns en risk för att barnet olovligen förs bort eller far illa samt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Ofta brukar det krävas mycket för att den ena föräldern ska få ensam vårdnad, eftersom utgångspunkten är att barnet anses ha ett behov av båda sina föräldrar. Det kan noteras att om den ena föräldern tidigare har gått emot ett ingånget umgängesavtal, kan detta ses som en omständighet som talar för att den andra föräldern ska få ensam vårdnad. Det kan nämligen betraktas som ”umgängessabotage”, vilket ses som att det finns en risk för att den föräldern, om den får vårdnaden, inte kommer att medverka till umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Det är därför ofta viktigt att följa ett ingånget umgängesavtal fram till dess att domstolen beslutar något annat om vårdnaden eller boendet.

Din situation
Ett alternativ för dig är att kontakta Familjerätten i din kommun för att få rådgivning och en möjlighet till samarbetssamtal med barnens pappa, vilket kanske kan leda till att ni kommer överens på nytt om hur de ska bo. Om detta inte fungerar eller om du redan nu misstänker att ni inte kommer att komma överens, kan du väcka talan i tingsrätten om att få ensam vårdnad om dina barn eller för att bli boendeförälder. Om du vill göra detta, skulle jag råda dig att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare och driva en eventuell vårdnads- eller boendetvist. Familjens Jurist är experter på familjerätt och frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge.  

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden