Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur får man ensam vårdnad eller blir boendeförälder?

Hej. Min man vill lämna mig och han har inte varit hemma speciellt mycket med barnen. Han har jobbat borta i 3 år från söndag till fredag och nu så vill han ha barnen varannan vecka, kan jag eller hur ska jag göra för att inte har de? Jag tycker nämligen att han förstör i barnens rutiner om han skall göra så. Våra barn är 11,10,8,3 och 2 år. 

Rådgivarens svar

2021-01-19

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om att få ensam vårdnad eller bli boendeförälder
Utgångspunkten i svensk rätt att är föräldrarna har gemensam vårdnad. Detta innebär att den ena föräldern inte ensam kan bestämma över barnens boende, utan båda föräldrarna får bestämma lika mycket. Vill någon av föräldrarna få ändring i vårdnaden, t.ex. för att den vill ha ensam vårdnad, kan den enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken väcka talan om detta mot den andra föräldern i domstol. Domstolen kommer då att besluta antingen att vårdnaden ska vara gemensam, eller att någon av dem ska vara ensam vårdnadshavare. Om föräldern inte vill ha ensam vårdnad utan endast vill att barnen ska bo hos denna, finns det enligt 6 kap. 14 a § föräldrabalken en möjlighet att väcka talan i domstol om barnets boende. Domstolen kommer då att besluta om vem av föräldrarna som barnen ska bo hos.

När domstolen bedömer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte läggs särskild stor vikt vid om föräldrarna kan samarbeta eller inte i frågor som rör barnen. Avgörande för både vårdnads- och boendefrågan är enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken vad som anses vara barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fästs särskilt vikt vid om det finns en risk för att barnet eller någon i familjen utsätts för övergrepp, om det finns en risk för att barnet olovligen förs bort eller far illa samt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Ofta brukar det krävas mycket för att den ena föräldern ska få ensam vårdnad, eftersom utgångspunkten är att barnet anses ha ett behov av båda sina föräldrar.

Det kan vara värt att notera att om domstolen beslutar att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller vara boendeförälder, ska barnet enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken ha rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med. Ett umgänge kan t.ex. läggas upp så att barnen träffar den andra föräldern varannan helg eller liknande.

Din situation
Om du vill att dina barn ska bo hos dig på heltid, men barnens pappa inte går med på detta, har du två alternativ. Antingen väcker du talan i domstol om att få ensam vårdnad eller om att rätten ska besluta att barnen ska bo hos dig. Det är överlag mycket svårt att få ensam vårdnad, och det kan dessutom ofta vara så att en vårdnadstvist drar ut på tiden.

Jag skulle rekommendera dig att först ta kontrakt med Familjerätten i din kommun för att få hjälp. Hos dem kan du få rådgivning och en möjlighet till samarbetssamtal med barnens pappa, vilket kanske kan leda till att ni kommer överens om hur barnen ska bo. Om detta inte fungerar, skulle jag råda dig att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare och driva en eventuell vårdnads- eller boendetvist. Familjens Jurist är experter på familjerätt och frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge.  

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden