Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Har man rätt att veta vad underhållsbidraget spenderas på?

    Hej
    Jag undrar om man som betalförälder till underhåll har någon rättighet att få veta vad detta verkligen används till.
    Jag har inte vårdnaden ännu men misstänker att boförälder använder dessa till utlandsresor istället för till barnets behov.
    Kan man begära kvitton eller att det uppvisas något?
    Boförälder har blockerat all kontakt och idag umgängessabotage och tänker även flytta utomlands med barnet.
    Obs är svenskar.
    Med hälsning

    Rådgivarens svar

    2017-11-16

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Regler om underhållsbidrag och liknande frågor kring föräldraskap återfinns  i föräldrabalken (FB), se lagen här.

    Utgångspunkten är att underhållsbidraget, tillsammans med boförälderns underhållsskyldighet, ska täcka barnets behov. Med barnets behov avses kostnader för barnet på olika sätt, dvs. för kläder, mat, husrum, fritidsaktiviteter etc.

    Den förälder som inte har vårdnaden eller varaktigt bor tillsammans med barnet fullföljer sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag. Den förälder som betalar underhållsbidrag har inte någon rätt till insyn i vad pengarna går till. Underhållsbidraget betraktas som en helt vanlig civilrättslig fordran.

    Vid misstanke om missbruk av underhållsbidraget, dvs. om den förälder som betalar bidraget tror att boföräldern inte tillgodoser barnets behov, kan den bidragsbetalande maken väcka talan om ensam vårdnad. Det är alltså i ett sådant avseende som det kan få betydelse om boföräldern inte använder underhållsbidraget på tänkt sätt.

    Med tanke på vad du anger om den andra föräldern, dvs. att du misstänker att barnets behov inte tillgodoses samt att boföräldern tänker umgängessabotera för dig, tycker jag att det verkar som att du har möjlighet att väcka talan om ensam vårdnad. 

    Om detta är något som du tycker är aktuellt, kan juristerna på Familjens jurist bistå dig som ombud i en dylik tvist. Känner du att du vill boka tid för att driva en sådan talan kan du göra det via denna länk.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden