Hoppa till innehållet
Familj & barn

Har jag rätt till umgänge med mina barn?

Hej!
har jag rätt att träffa mina barn fast jag inte är vårdnadshavare?

Rådgivarens svar

2021-01-30

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

För den aktuella frågan är det föräldrabalken som är tillämplig.

Umgängesrätt

Enligt 6 kap 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, t.ex. via telefon. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses.

Föräldrarna kan gemensamt avtala om vad som ska gälla angående umgänge. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden för att bli giltigt. Den förälder som vill ha umgängesrätt med sitt barn kan även väcka talan om detta i domstol, 6 kap 15a § FB. Även socialnämnden kan väcka talan om umgängesrätt.

Barnets bästa

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa komma först. Vad gäller umgängesrätt är detta främst till för barnets skull. Det är därför barnets intressen och behov som är avgörande i frågan. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern om barnet inte vill, och det är ingen absolut rätt för föräldern att umgås med barnet.

Din situation

Du undrar om du har rätt till umgänge med dina barn som du inte har vårdnaden om. Som ovan nämnt är det barnet som har rätt till umgänge, inte föräldern. Barnet har således ingen skyldighet att umgås med föräldern. Däremot så anses det ofta vara förenligt med barnets bästa att barnet har god kontakt med båda föräldrarna. En bedömning av vad som är barnets bästa måste dock göras i varje enskilt fall.

Om du vill ha umgängesrätt till dina barn kan du antingen prata med den andra föräldern och se om ni kan komma överens om detta. Ni har möjlighet att avtala om vad som ska gälla, men då måste socialnämnden godkänna avtalet om det ska bli giltigt. Om du och den andra föräldern inte kan komma överens har du möjlighet att väcka talan i domstol om att du vill få umgängesrätt. Domstolen gör då en bedömning utifrån barnets bästa.

Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera Familjens Jurist som har mycket stor erfarenhet av frågor som rör umgänge.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden