Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hantera missbruksproblematik hos den andre föräldern

    Hej,
    Jag är Gift med en alkoliserad man & vi har två barn. Hans drickande har de senaste åren eskalerat ngt enormt. Ofta dricker han mängder i några dygn där han blir aggressiv mot mig & sover på nedervåningen. Jag sköter allt kring dom, jobb, skola, etc Sedan håller han upp några dagar & så börjar det om. Barnen & jag lever våra liv där uppe & han sover därnere. jag sköter allt kring dom, jobb, skola, etc men det har som sagt eskalerat till att han nu kör bil berusad samt jag inte vågar lämna barnen själv med honom.
    I detta läge vad bör jag göra? Vad kan jag göra? Min magkänsla säger ta barnen där ifrån, du kan inte hålla koll på honom dygnet runt. Har jag rätt att göra det?  Vi har sedan tidigare en orosanmälan mot honom vilket då iäven nnebär barnen. Ingen utredning då men fortgår detta så är det bara en tidsfråga innan nästa kommer . Jag vill skydda barnen & mina intressen, visa att jag har skyddat barnen, samtidigt som att han få hjälp. Kan han använda det emot mig om jag flyttar på barnen en tid? Vill ge en väckarklocka samtidigt som jag vill veta mina rättigheter, vad ska jag göra? fota, skriv dagbok? Samtidigt som att jag söker hjälp å hans vägnar. Vill kunna känna att jag har gjort allt jag kan för barnens trygghet samt för att hjälpa honom. Inte minst för soc när de blir inblandade 

    Rådgivarens svar

    2019-06-08

    Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

    Vill börja med att beklaga situationen du hamnat i och hoppas jag kan ge dig en beskrivning av rättsläget samt ge några råd om vart du kan vända dig för att få vidare hjälp med dina frågor. Jag ska kort redogöra för dina frågor utifrån föräldrabalkens bestämmelser.  

    Reglering
    Som föräldrar med gemensam vårdnad måste båda föräldrarna vara överens rörande beslut som är ingripande för barnet och dess framtid (6 kap. 13 §). Samtliga frågor ska avgöras utifrån barnets bästa och barnets rätt till kontakt och umgänge med båda föräldrar anses vara ett av barnets mest skyddsvärda intressen. Samtidigt väger risken för att barnet far illa väldigt tungt vid avgörande av vad som anses vara för barnets bästa. Vad gäller missbruksproblematik finns det en regel om att rätten ska besluta om ändring i vårdnaden då en förälder gör sig skyldig till missbruk vid utövandet av vårdnaden om du skulle välja att vända dig dit. 

    Rådgivning
    Jag får anta att ni har gemensam vårdnad och utgångspunkten är därför att ni ska komma överens i frågor om barnets boende, umgänge osv. Samtidigt kan du som förälder om du anser att barnen risker att fara illa fatta beslut som är för barnets bästa. I första hand bör ni komma överens gemensamt, du eller ni kan ta hjälp av kommunens familjerätt (socialtjänst) som ger stöd i frågor som rör vårdnaden, boende och umgänge och erbjuder även samarbetssamtal. Vid frågor kring vårdnad och umgänge är det alltid bäst att, innan man börjar fundera på vårdnads- och umgängestvister, ta kontakt med socialtjänsten och be om hjälp att reda ut situationen. Har den andra föräldern ett missbruksproblem finns mycket erfarenhet kring hur man bäst kan gå tillväga. Det bästa är alltid att genom samtal komma fram till en lösning och att få den missbrukande föräldern att inse att det egna beteendet är skadligt för barnet och bör upphöra om man vill kunna ha en bra relation till barnet, då umgänge och kontakt är ett skyddat intresse. Fungerar det inte att på frivillig väg genom samtal komma fram till en lösning är den sista utvägen att vända er till en domstol. 

    Jag hoppas jag har besvarat din fråga och att du vet vart du ska vända dig för att få vidare rådgivning! Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du ha vidare vägledning i ditt ärende med hjälp av en jurist kan du ta kontakt med en av våra familjejurister som du kan nå här.

    Vänliga hälsningar,

    Susann

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden