Hoppa till innehållet
Familj & barn

Går det att upphäva en adoption?

Hej, jag blev adopterad som 26-åring då min biologiska mor skiljde sig från sin man. Då det var viktigt för dem att jag skulle ha arvsrätt, valde vi i samförstånd att mannen skulle adoptera mig. Efter ett par års betänketid (jag är idag 33 år) vill jag avsäga mig adoptionen. Är det möjligt?
Min biologiska far är avliden sedan 32 år.

Rådgivarens svar

2017-08-05

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om adoption hittar du i 4 kap föräldrabalken. Nedan kommer en redogörelse för vad lagen säger och vad som gäller i din situation.

Vid en adoption upphör de rättsliga banden till din biologiska förälder helt och hållet. Du ses istället som barn till den som adopterar dig. Detta betyder att du kommer ärva efter din adoptivförälder och adoptivföräldern har även ansvar för vårdnad och underhåll. Enligt 4 kap 7 § föräldrabalken upphör verkan av adoptionen om du adopteras av någon annan. Detta betyder alltså att någon annan måste adoptera dig för att du ska kunna avsäga dig adoptionen av din mors man. Du har rätt till att få ut din laglott om din adoptivpappa skulle gå bort. Om du vill avstå denna rätt kan du enligt 17 kap 2 § ärvdabalken avtala bort din rätt till laglott. Detta kan endast ske under förutsättning att skälig kompensation utgår i from av pengar eller egendom. Avsägandet av laglotten måste ske skriftligen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden