Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Går det att neka den andra föräldern umgänge med barnen?

    Hej! Får jag lov att neka umgänge? Min son är 6 år och min dotter är 9 månader. Min ex man har inget umgängesavtal och jag har ensam vårdnad om bägge barnen. Han vill komma när det passar honom och stannar oftast 20 minuter eller max en timme. Jag har märkt en negativ förändring på min son. Så jag tycker inte att han bidrar med något positivt. Har jag rätt att neka honom detta? Utifrån att jag tänker på barnens bästa. Är det verkligen bra att ha en ”pappa” som kommer & går när det passar och aldrig stannar mer än en timme? Han har inget jobb, är vaken hela nätterna och är inte kapabel till att ha sina barn. Väldigt oansvarig och har ett tonårs beteende trots att han är 30. 

    Rådgivarens svar

    2020-06-21

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler i föräldrabalken (FB) och socialtjänstlagen (SoL) och hur du kan gå vidare i din situation.

    Umgängesrätt

    Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB. Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § FB och där sägs det att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Föräldrarna kan träffa ett umgängesavtal, vilket är ett bra sätt för föräldrarna att komma överens om vilka dagar och tider umgänget ska utövas på. För att ett umgängesavtal ska gälla ska det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 15 a § 3 st. FB. Socialnämnden ska göra sin bedömning utifrån vad som är bäst för barnet.

    Din situation

    Det kan bli fråga om umgängessabotage om den ena föräldern medvetet försöker att förhindra umgänget. Det finns flera risker med umgängessabotage, eftersom pappan (umgängesföräldern) kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det kan leda till att vårdnadshavaren blir av med vårdnaden om barnen. Umgängessabotage är således mycket riskabelt. Om man märker att barnen påverkas negativt av umgänget kan det vara ett tecken på att allt inte står rätt till. I fall man misstänker att barnen far illa kan man istället vända sig till socialnämnden som kommer att sätta igång en utredning, 14 kap. 1 c § SoL och 11 kap. 1 § SoL.

    Rekommendation

    Mitt råd är att du kontaktar Familjerätten i din kommun som kan ge dig fler råd i ditt fall. För att pappan inte ska kunna komma när det passar honom är det bra om ni tecknar ett umgängesavtal. Familjerätten kan hjälpa er med att skriva ett umgängesavtal. Som ovan nämnts skulle jag inte rekommendera att neka umgänget med tanke på att det kan påverka dig negativt.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist är specialiserade inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden