Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fri föräldraförvaltning

    Hej!
    Min fd sambo har under en längre tid tagit pengar från barnens konton, bankkontonh och fondkonton, utan att berätta något. Det är pengar som han dessutom inte på något vis hjälpt till att spara till dem. Vad pengarna använts till vet vi inte - inte till barnen i alla fall. Det har nu gått ca 5 år sedan detta uppdagades och han har inte betalat tillbaka något ännu, trots uppmaningar. Han har inte ens berättat varför han tagit pengar. Hur kan vi göra för att se till att han betalar tillbaka deras pengar? Fonderna har ju dessutom stigit i värde ordentligt sedan han tog ut dem och vi vill få tillbaka den summan de är värda idag så att pengarna kan fortsätta att växa så som det var tänkt med deras sparande och inte bara har blivit bortslarvade.

    Rådgivarens svar

    2018-03-05

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag utgår i mitt svar från att sambon är barnens pappa, att ni vid händelsen hade gemensam vårdnad och att ni båda var barnens förmyndare. Om så inte är fallet får du gärna ställa en fråga till, för då gäller andra regler. Skulle sambon inte vara barnens förälder tyder din beskrivning på att sambon har gjort sig skyldig till brott som du kan polisanmäla (ex. stöld eller förskingring). Den lag som är tillämplig i detta fall är föräldrabalken (FB).

    Enligt 13 kap. 1§ FB är det barnens förmyndare som bestämmer hur barnens ekonomiska tillgångar ska användas. Vanligtvis är det barnens föräldrar som är förmyndare. I Sverige tillämpas fri föräldraförvaltning vilket innebär att föräldrarna fritt sköter barnens ekonomi utan någon egentlig redovisningsplikt (se dock 12 kap. 5§ FB), men de måste göra det med utgångspunkt i vad som är bäst för barnen (12 kap. 3§ FB) och de kan bli skadeståndsskyldiga om de uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar ekonomisk skada för barnen (12 kap. 14§ FB). Föräldrarna får ta av barnens pengar för att bekosta sådant som är till nytta för barnet såsom resor och vård m.m. (12 kap. 4§ FB).

    Utgångspunkten är att föräldrarna ska besluta gemensam över hur barnens pengar ska användas men för vardagliga transaktioner behövs inget formellt samtycke. Om den ena föräldern exempelvis behöver ta av barnens pengar för att betala hyran så är detta ingenting som föräldern behöver inhämta samtycke från den andra föräldern för. Om föräldrarna inte kan enas kring vad som ska göras med barnens pengar kan de vända sig till överförmyndaren som då får besluta om vad som ska göras (12 kap. 12§ FB).

    Tillämpning i ditt fall  

    Förutsatt att pappan till barnen är deras förmyndare så har han rätt att ta av barnens pengar för att betala sådant som är till deras nytta. För detta är han som huvudregel inte återbetalningsskyldig. Om det däremot visar sig att han använt pengarna till sådant som inte är till barnens nytta kan han bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada han orsakat barnen. Om du vill föra en skadeståndstalan får du vända dig till tingsrätten. Att det har gått fem år sedan händelsen är inte hinder mot att väcka en skadeståndstalan mot föräldern eftersom preskriptionstiden är tio år. Ur bevishänseende kan det dock vara problematiskt eftersom det oftast blir svårare att bevisa en händelse ju längre tid som går. Det kan även vara svårt att utreda om det pappan använde pengarna till var för barnens nytta eller inte. Tyvärr är det ofta så i familjeförhållanden att föräldrars om tar pengar av sina barn själva saknar tillgångar. Om anledning till att pappan tog pengar från barnen i det här fallet var för att han saknade pengar kanske han inte har möjlighet att betala skadeståndet.      

    Om du har fler frågor kan du vända dig till överförmyndaren i din kommun. Där kan du få gratis hjälp med frågor som gäller föräldrarnas ansvar över barnens ekonomi. De kan säkert hjälpa dig med hur du ska gå vidare med det här ärendet. Det går även bra att skicka in nya frågor till oss på Fråga Juristen, här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden