Hoppa till innehållet
Familj & barn

Frågor kring underhållsbidrag

Hur länge gäller föräldrars underhållsskyldighet för barn och kan man ta frågan om underhållsbidrag vidare till domstol?Rådgivarens svar

2021-05-03

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler följt av en rekommendation. Underhållsbidrag regleras i föräldrabalken (FB)

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Enligt 7 kap. 1 § FB ska ett barns föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga. Föräldrarna ska ta del av kostnaden efter var och ens förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skolan efter att barnet fyllt 18 år är föräldrarna skyldiga att betala underhåll för barnet så länge skolgången pågår, dock som längst tills barnet fyller 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. 

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden och inte varaktigt bor tillsammans med barnet eller om vårdnaden är gemensam men barnet varaktigt bor tillsammans med bara den andra föräldern. Detta framgår av 7 kap. 2 § FB. När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet om det är så att barnet går i skolan. Barnet har som längst rätt till underhållsbidrag tills att barnet fyller 21 år.

Hur fastställs underhållsbidrag?

Av 7 kap. 2 § FB framgår också att underhållsbidrag kan fastställas genom avtal eller dom. Vårdnadshavaren får företräda barnet i frågor om underhållsbidrag, även förmyndare får företräda barnet. Både dom och avtal kan jämkas av rätten om ändringar i förhållandena kräver det, se 7 kap. 10 § FB. Enligt 7 kap. 12 § FB tas talan om underhållsbidrag upp av rätten i den ort där svaranden har sin hemvist. En sådan fråga kan även tas upp i samband med ett eventuellt mål om exempelvis vårdnad och boende.

Sammanfattning och rekommendation

Underhållsskyldigheten gäller alltså tills att barnet fyller 18 år, eller tills barnet gått klart skolan men som längst tills barnet fyller 21 år. Det är genom underhållsbidrag som en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet när föräldern inte har vårdnaden om och inte varaktigt bor tillsammans med barnet, samt när vårdnaden är gemensam men barnet varaktigt bor med endast den andra föräldern. Gällande frågan om att ta underhållsbidrag vidare till domstol kan underhållsbidrag fastställas genom dom men även genom avtal. Ni kan använda verktyget Beräkna underhållsbidrag på Försäkringskassans hemsida för att komma fram till ett underhållsbidrag för just er situation. Hos Försäkringskassan kan ni även boka webbmöte för att få hjälp av en handläggare. På Försäkringskassans hemsida kan den förälder barnet bor hos ansöka om underhållsstöd ifall föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidrag. Ni kan också vända er till familjerätten i er kommun, där kan man få hjälp genom samarbetssamtal (se 6 kap. 18 § FB). Slutligen vill jag tipsa om att kontakta en jurist här på Familjens jurist som kan bidra med juridisk rådgivning. 

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga juristen.

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden