Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Frågan om vårdnadshavarens ansvar för skolskjuts

    Hej. Jag gav min dotters pappa ensam vårdnad om vårt barn för 4 år sedan. Jag har idag umgänge varje vecka från söndag till och med onsdag. Barnet har snart gått en termin i förskoleklass och nu meddelar hennes pappa att han ska flytta till grannkommunen och byta skola för dottern. Dottern vill inte byta skola. Detta byte innebär eftersom jag inte har bil att det kommer ta mig 4 timmar varje umgängesdag för att åka och lämna och hämta dottern på nya skolan. För henne pappa tar det med bil 20 minuter att köra henne med bil från mitt hem. Kan pappan bestämma att jag ska ut och åka 4 timmar 3 gånger varje vecka för ett skolbyte bara han vill göra? I skollagen står det att vårdnadshavaren är den som är skyldig att se till så barnet kommer till skolan. Kan jag som umgängesförälder utan del i vårdnaden kräva att han kommer och kör vår dotter till skolan mina umgängesdagar eller kan han kräva att jag ska göra detta själv? Blir ju jätte tidiga morgonar för vår dotter att behöva åka tåg, gå och cykla över 1 timmes tid för att komma fram till den nya skolan på morgon. Pappan vägrar samarbetssamtal och säger bara att jag själv får lösa så dottern kommer till nya skolan mina umgängesdagar. Har han rätt i det?

    Rådgivarens svar

    2018-10-28

    Hej, 

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation. 

    Jag kommer här rada upp vad som gäller för vårdnadshavare respektive umgängesförälder. Vill du läsa mer om detta på egen hand är det föräldrabalken som gäller. Denna lag hittar du genom att klicka här.

    Om vårdnadshavare
    Vårdnadshavaren är den som ska se till att barnet kan tillgodose sin rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnadshavaren har ansvar för att barnets personliga förhållanden och att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder och utveckling. Vårdnadshavarens uppgift är även att se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

    Det är alltså vårdnadshavaren som bestämmer vilken skola som barnet ska gå i. Barnets bästa (även kallad principen om barnets bästa) ska dock alltid prioriteras och vara utgångspunkten för varje beslut som tas rörande barnet. Barnets bästa är alltså fundamentalt. Viktigt att beakta vid sidan av barnets bästa är att vårdnadshavaren ska, vid bestämmandet i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Bestämmelsen om detta hittar du i 6 kap. 11 § föräldrabalken. 

    Vårdnadshavaren har rätt, men även en skyldighet, att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder tillgodoses så långt det är möjligt. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, som i ert fall, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Kostnadsfördelningen ska ske utifrån vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och andra omständigheter. Du nämner att barnets pappa ska flytta till grannkommunen. Om en förälder flyttar långt bort kan det beaktas vid fördelningen av resekostnaderna mellan föräldrarna, se 6 kap. 15 b § första stycket föräldrabalken. 

    Umgängesförälder
    Viktigt att poängtera gällande just en umgängesförälder är att umgängesföräldern inte har rätt till umgänge med barnet. Däremot har barnet rätt till umgänge med sin förälder. Bestämmelsen om detta kan du hitta i 6 kap. 15 § första meningen i föräldrabalken. Umgänget kan till exempel ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller har telefonkontakt. Alternativen här är många. Även umgängesföräldern, precis som vårdnadshavaren, har ett ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses. 

    Du frågar specifikt om du som umgängesförälder kan kräva att vårdnadshavaren kommer och kör barnet till skolan på dina umgängesdagar, eller om vårdnadshavaren kan kräva att du, som umgängesförälder, ska göra detta själv.
    Du har rätt i att det är vårdnadshavaren som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt, detta är fastslaget i 7 kap. 20 § skollagen. I praktiken bör detta, precis som du säger, endast kunna innebära att vårdnadshavaren ska se till att barnet kommer till skolan och vid behov uppmana barnet att inte t.ex. hålla sig borta från vissa lektioner.

    Hur vårdnadshavaren ska se till att barnet kommer till skolan är svårare att säga. Det kan dock konstateras, även om det kan låta hårt, att då du inte är vårdnadshavare har du ingen skyldighet att se till att barnet kommer till skolan eftersom detta är vårdnadshavarens ansvar. Vårdnadshavaren kan därför inte tvinga dig att skjutsa barnet till skolan. Däremot finns det olika möjligheter till s.k. skolskjuts. Information om skolskjuts kan du hitta på kommunens hemsida. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa juridiska frågor i kommentarsfältet alternativ kontakta Familjens Jurists jurister genom att klicka här

    Med vänliga hälsningar, 

    Maria 
     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden