Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Frågan om behov av ombud i vårdnadstvist

    Hej!
    Jag och min ex man har en vårdnadstvist om vår dotter (jag har ansökt om ensam vårdnad om dottern). Vi har en muntlig förhandling om 3 veckor. Jag har hela tiden tänkt att jag inte behöver ha något ombud med mig men nu börjar jag bli lite orolig. Behöver jag ha ett ombud med mig? Om jag inte har med mig någon vad ska jag tänka på när det kommer till vårdnaden? Har ni några tips som kan hjälpa mig att få vårdnaden om vår dotter?
    Jag är absolut inte ute efter att hindra henne från att träffa sin pappa. Det får hon gärna göra, men jag anser bara att en person som träffar sin dotter max 2h per vecka och är totalt ointresserad när det gäller saker om dottern inte har rätt till att ha något juridiskt ansvar över henne.

    Tacksam för svar och lite tips och råd!! :)

    Rådgivarens svar

    2020-01-25

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och några tips som du kan ta med dig till förhandlingen. Jag kommer här att besvara dina frågor i turordning. Tyvärr har jag inte tillräckligt med information för att besvara frågan om tips som kan hjälpa dig att få vårdnaden om ditt barn i ditt specifika fall. Nedan redogör jag dock för regler som är bra att ha koll på (se under rubriken ” Fråga 2 – Vad kan du tänka på när det kommer till vårdnad?”. 

    Fråga 1 – Behöver du ett ombud med dig?
    Det är alltid klokt att ha ett juridiskt ombud med sig vid vårdnadstvister. Detta ombud kan då hjälpa dig att förbereda dig, bistå med stöd och information och driva ditt fall till din fördel. Jag skulle därför rekommendera dig att ha ett ombud med dig. 

    Väljer du att ha ett ombud får du stå för kostnaden själv. Det kan därför vara en idé att kolla om din hemförsäkring ersätter kostnader i samband med en tvist (detta kallas för ”rättsskydd”). Om din hemförsäkring inte täcker sådana kostnader, kan du eventuellt få rättshjälp från staten för delar av kostnaden. Mer om detta kan du läsa här

    Mer om hur domstolen hanterar mål om vårdnad kan du läsa här

    Fråga 2 – Vad kan du tänka på när det kommer till vårdnad? 
    Så som jag förstår dig undrar du vad som, enligt lag, kan anses göra en förälder olämplig som vårdnadshavare och vad barnet har rätt till i förhållande till sin vårdnadshavare. För att få en idé om vad som kan göra en vårdnadshavare olämplig kan det först vara en bra idé att titta på vad ett barn har rätt till. Vid frågor om vårdnad är det föräldrabalken som blir aktuell att titta i. 

    Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med aktning för sin person och individuella egenskaper och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, 6 kap. 1 § föräldrabalken

    För att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses, ska alla beslut som angår barnet utgå ifrån barnets bästa, inte föräldrarnas bästa eller rätt. Det innebär att även domstolens beslut vid vårdnadstvister utgår från barnets bästa, 6 kap. 2 a § föräldrabalken

    Vid avgörandet av vad som är bäst för barnet i vårdnadstvister tittar rätten bland annat på:

    1. Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller risken för att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa av någon och
    2. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

    Beroende på barnets ålder och mognad tar rätten också, i olika grad, hänsyn till vad barnet vill: om barnet vill att endast du eller att både du och barnets pappa ska ha vårdnaden. Ju äldre barnet är, desto större hänsyn tas till barnets vilja. 

    För att avgöra om en förälder är direkt olämplig som vårdnadshavare, tittar rätten på om föräldern som har stämts (i ditt fall barnets pappa) vid utövandet av vårdnaden har gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, 6 kap. 7 § föräldrabalken

    I allmänhet (men inte i varje enskilt fall) krävs det att barnet, före ändringen av vårdnad, har fått vård eller varit föremål för vård enligt LVU (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) och att omfattande insatser gjorts från socialnämndens sida för att åstadkomma en återförening mellan föräldrar och barn. 

    Dock är det mycket mer som kan läsas in i orden ”i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling”. För att avgöra om det är så att barnets pappa i ditt fall faktiskt brister i omsorgen på detta sätt råder jag dig att kontakta ett juridiskt ombud. 

    Sammanfattning och rekommendation
    Jag önskar rekommendera dig att ta kontakt med ett ombud. Detta ombud kan då hjälpa dig att förbereda dig, bistå med stöd och information och driva ditt fall till din fördel. Jag skulle därför rekommendera dig att ha ett ombud med dig. 

    Då jag tyvärr inte har tillräcklig information för att ge några specifika tips om din enskilda situation råder jag dig att kontakta en jurist. Vad som kan vara bra att veta är dock att samtliga beslut som tas kring barnet, och så även rättens beslut, utgår från vad som är bäst för barnet. Här kan även, beroende på ålder, barnets vilja beaktas. Vid avgörandet av en förälders olämplighet som vårdnadshavare tittar man bland annat på om föräldern har gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. 

    Önskar du kontakta någon av Familjens Jurists jurister är du varmt välkommen att klicka här

    Jag hoppas att du har fått vägledning av mitt svar. 

    Med vänliga hälsningar, 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden