Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fråga om underhållsbidragets storlek

    Hej
    Jag önskar rådgivning gällande hur mycket jag kan begära av min ex man i underhåll för våra barn, Vi har levt ett mycket bra ekonomiskt liv pga mitt ex har tjänat bra och han har jobbat utomlands medan jag varit med och tagit hand om våra barn. Vi skiljdes för två år sedan och då blev det att han flyttade först 4 mil och sedan 45 mil från oss. Han har varit med barnen ca 1-2 helger i månaden och lite på loven.
    När vi skiljde oss tjänade han 100 000 kr netto i månaden (+ bonus) och jag ca 23 000 kr netto i månaden. Han betalar 5000kr/mån per barn. = 10 000kr i månaden
    Nu ska han flytta utomlands och då vet han INTE hur ofta eller mycket han kan träffa barnen men han har erbjudit sig att de kan besöka honom 1 månad i sommar efter skolan. sedan vet vi inget mer.... för han är så upptagen med sitt jobb.
    Jag ser att mina kostnader kommer öka för nu kommer barnen inte åka till honom över vissa helger och jag får ta alla mina semestrar med barnen. Innan har jag haft chans att få 1-2 veckor utan dem vilket blir billigare för mig. Barnen är vana vid många resor och hög livsstandard som jag inte kan ge. Kan jag begära mer i underhåll eller är det redan på "max".?
    MItt ex kommer inte ha kostnader för bostad eller bil, han kommer säkert att kunna spara MINST 75 000 kr i månaden.
    Uppaskattar om ni kan ge mig råd. Jag vill helst inte dra in mitt ex i en rättsal men vill lägga fram bra underlag för att få honom att gå med på höjt underhåll.
     

    Rådgivarens svar

    2019-01-30

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Vad gäller din situation är föräldrabalken (FB) tillämplig. 

    Utifrån din beskrivning faller det naturligt att förutsätta att det är hos dig barnen bor och är folkbokförda, och att du således är boförälder. Frågan handlar därför om underhållsbidrag.  

    Beräkning av underhållsbidragets storlek 
    Rätten till underhållsbidrag regleras i 7 kap. 2 § FB. Däri anges att underhållsbidraget fastställs genom avtal eller dom. 

    Utgångspunkten för beräkningen av underhållsbidraget är barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, se 7 kap. 1 § FB. Barnets behov gäller sådant som mat, kläder, annan utrustning, bostadsutrymme, utbildning och annat nöje eller underhåll.

    I kostnaderna för barnens underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Du har tydliggjort att du har en längre inkomst än din exmake, varför det är skäligt att hans kostnader för barnens underhåll är högre än dina beräknat efter barnens behov. Underhållsbidragets storlek är dock ingen bedömning som görs enbart utifrån era inkomster, utan era inkomster är en av de av faktorer som ska ingå i beräkningen. 

    Vid beräkning av underhållsbidrag tillhandahåller Försäkringskassan en beräkningsmodell som kan vara av stor nytta att tillgå för din del, den hittar du här. Då beräkningsmodellen kräver att du fyller i b.la. kostnader för era barn, är en uträkning enligt denna modell tyvärr inget jag kan bistå med. 

    Standardtillägg 
    Om den av föräldrarna som barnet inte bor ihop med har det gott ställt, eller har en förmögenhet av större värde, kan ni föräldrarna diskutera ett standardtillägg. Ett standardtillägg är ett belopp som går utöver beräkningen av barnets grundläggande behov och behöver inte erläggas kontant, utan den bidragsskyldiga föräldern kan exempelvis betala för barnets lägervistelser, utlandsresor, hobbyverksamhet eller liknande. 

    Det finns inga direkta riktlinjer eller beräkningsmodeller vad gäller standardtillägg. Som en riktpunkt kan dock sägas att barnen skall ha ett så stort bidrag att dess standard är likartad med den bidragspliktiges. Barnen måste dock på ett rimligt sätt kunna tillgodogöra sig det högre bidraget, och ett standardtillägg är därför mera motiverat ju äldre barnen är.

    Sammanfattning och handlingsplan + rekommendation
    Beräknandet av underhållsbidrag görs med utgångspunkt i barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Hur stort detta bidrag kan/ska vara kan du räkna ut genom att använda Försäkringskassans beräkningsmodell, den hittar du här. Då den av föräldrarna som barnet inte bor ihop med har det gott ställt, eller har en förmögenhet av större värde, kan ni föräldrarna diskutera ett standardtillägg.

    Önskar du hjälp med att upprätta ett underhållsbidragsavtal samt ställa frågor om underhåll och standardtillägg är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurists jurister. Det gör du genom att klicka här

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Med vänliga hälsningar, 

    Maria

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden