Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fråga om barns folkbokföring

    Hej! Jag har en fråga ang folkbokföring av barn. Pappan har flyttat från ursprungsbostaden och barnen är därför fortfarande folkbokförda hos mamman, som bor kvar. Vad händer om hon flyttar till annan bostad inom eller utom kommunen ? Blir de fortfarande folkbokförda hos mamman ? Risken är att hon då låter barnen byta skola.

    Rådgivarens svar

    2020-06-12

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Barns folkbokföring

    Frågan om barns folkbokföring bedöms enligt samma regler som gäller för vuxna, avgörande för folkbokföringen är alltså var barnet regelmässigt vistas. Har föräldrarna gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna får dessa bestämma hos vem barnet ska vara folkbokfört (7 a § folkbokföringslagen). 

    Din situation

    I din fråga anger du att barnen är folkbokförda i ursprungsbostaden tillsammans med mamman. Skulle mamma flytta innebär detta inte att barnen automatiskt blir folkbokförda på mammans nya adress utan frågan om var barnen ska vara folkbokförda blir då beroende av var barnen huvudsakligen ska bo. Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnen måste de tillsammans komma överens om var barnen ska vara folkbokförda. Den ena föräldern kan inte i dessa fall anmäla flytt för barnet utan den andre förälderns samtycke. Ska barnen bo växelvis hos föräldrarna och kan dessa inte komma överens om var barnen ska vara folkbokförda avgörs detta av Skatteverket efter en samlad bedömning. Vad gäller frågan om barnens skolgång kan här tilläggas att samma princip gäller vad avser föräldrarnas bestämmanderätt. Har föräldrarna gemensam vårdnad har de tillsammans rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet (6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta omfattar var barnen ska gå i skolan. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Skulle du ha frågor kring något annat är du välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden