Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fortsätter underhåll att betalas ut när föräldern avlider?

    Frågan gäller underhåll från pappan som nyss avlidit 45 år gammal. Han har betalat underhåll till mig varje månad. Vad det gäller dödsbo och begravning har detta inte gjorts ännu. Min fråga är hur underhållet kommer att hanteras till mig nu när mitt ex är död?

    Rådgivarens svar

    2020-08-06

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag ska nedan redogöra för vad som händer med underhåll när en förälder avlider och även ge förslag på ersättningar som är möjliga att få.

    Underhåll när ena föräldern dör

    En förälders underhållsskyldighet upphör om föräldern dör. Däremot finns det ingen uttrycklig lagregel som uttrycker det, men avsaknaden av lagregler gör att underhållsskyldigheten upphör. Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken men den skyldighet att betala underhåll som föräldern har haft under sin livstid kan inte längre fullgöras när föräldern inte finns längre.

    Vad gäller i ert fall?

    Det underhåll du har haft fram till dödsfallet kommer du inte att få framöver. Däremot kommer ditt barn att få ut sitt arv. Barnets pappa kan dock ha testamenterat bort sina tillgångar, men som bröstarvinge har man rätt att åtminstone få ut sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, dvs barnet får ut hälften av det han/hon skulle ha fått om något testamente inte fanns, 7 kap. 1 § ärvdabalken.

    Det finns möjlighet för barn till en avliden förälder att få ersättning när barnet fyllt 18 år i form av exempelvis barnpension. Efterlevandestöd är också möjligt om man får en låg alternativt ingen barnpension. Underhållsstöd från Försäkringskassan är också möjligt att få i vissa fall om förutsättningarna för efterlevandestöd inte är uppfyllda.

    Sammanfattning och rekommendation

    Det underhållet du har fått hittills kommer du inte att erhålla längre, men det finns möjlighet till annan ersättning för barnets del. Mitt svar är säkerligen inte uttömmande heller så du bör kolla upp närmare vilken rätt åtminstone barnet har till ersättning. Har du ytterligare frågor kring underhåll och ersättning är du välkommen att kontakta Familjens Jurist. Du kan boka en tid hos någon av Familjens Jurists jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden