Hoppa till innehållet
Familj & barn

Försörjningsskyldighet

Hej jag undrar ang underhåll. Min dotter på 17 år bor på stödboende och jag och hennes papp som är separerade betalar 1573kr vardera i underhåll. Plus att hon får sitt studiebidrag på 1050kr/månad. Hon har ingen kostnad för hyra,el,nät m.m utan detta är endast matpengar och nöjen. Socialtjänsten kräver att vi ska betala detta. Hon studerar upp sina betyg men missköter skolan hela tiden. Nu har hon träffat en kille som hon bor hos men står fortfarande skriven på stödboendet. Är vi skyldiga att försörja henne när hon har flyttat hemifrån? 

Rådgivarens svar

2017-12-25

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Föräldrars underhållningsskyldighet

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. 1 § Föräldrabalk (1949:381) (föräldrabalken). I 7 kap. 1 § första stycket i samma paragraf står det att underhållningsskyldigheten ska anpassas efter barnets egna inkomster och tillgångar samt sociala förmåner, så som barnbidrag. Det ska även tas hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden och barnets behov.

Andra stycket i ovan nämnd paragraf står det att underhållningsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år och att underhållningsskyldigheten även kan fortsätta till max 21 år om barnet går i skolan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är föräldrar skyldiga försörja sina barn upp till 18 års ålder om det går i skolan, även om de flyttat hemifrån.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om ni vill ha vidare hjälp är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig. https://juridiktillalla.se/vara-tjanster 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden