Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Förmyndarskap efter förälderns död

    Hej!
    Vad gör jag för att mina föräldrar ska ta hand om min sons ekonomi om jag dör? Sonens pappa och jag är separerade.

    Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2020-11-20

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Först gör jag en allmän redogörelse för rättsläget och därefter följer en tillämpning i ditt fall. 

    I ditt fall tillämpas föräldrabalken då frågan gäller förmyndarskap av barns tillgångar. 

    Förmyndarskap

    En förmyndare förvaltar en omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångarna, 12 kap. 1 § föräldrabalken. Som huvudregel gäller att för barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är dem båda också förmyndare, 10 kap. 2 § föräldrabalken. För barn som står under vårdnad av endast den ena av sina föräldrar är denne ensam förmyndare, 10 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken. Om båda föräldrarna har gått bort och dem eller en av dem har gett till känna vem de önskar som förmyndare, ska denna person förordnas som förmyndare om det inte är olämpligt, 10 kap. 7 § föräldrabalken. Något formkrav finns inte. Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ha ensam vårdnad, 6 kap. 9 § föräldrabalken. Detta betyder då att den kvarlevande föräldern också är ensam förmyndare som huvudregel, 10 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken.  

    Särskild förvaltare

    Då man önskar att någon annan än förmyndare ska förvalta omyndigas tillgångar är ett alternativ att villkora särskild förvaltning genom testamente. I 12 kap. 1 § föräldrabalken framgår att förmyndare inte förvaltar omyndigas tillgångar som den omyndige fått genom testamente med villkor att egendom ska stå under förvaltning av  någon annan än förmyndaren. Detta betyder helt enkelt att man kan i testamente skriva in ett villkor om att en särskild person ska förvalta arvet för den omyndige. 

    Sammanfattning 

    I ditt fall om du och din sons pappa har gemensam vårdnad så är ni troligtvis båda också förmyndare. I de fall du dör blir pappan ensam vårdnadshavare och är förmyndare för din sons tillgångar. Om ni båda dör och ni har gemensamt eller någon av er gett till känna att ni vill att en särskild person ska bli förmyndare, ska den här personen också utses till förmyndare om det inte är olämpligt. Det finns inga formkrav hur ni ska ha gett till känna detta.

    Om du har ensam vårdnad är du som huvudregel också förmyndare ensam. 

    Om du vill säkerställa att arvet som din son får efter dig ska förvaltas av dina föräldrar rekommenderar jag dig att villkora detta i ett testamente. Då villkorar du om särskild förvaltning av de ärvda tillgångarna i ditt testamente. Det är viktigt att testamente är formellt korrekt för att gälla. 

    Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver hjälp med att utforma ett juridiskt korrekt testamente rekommenderar jag att du kontaktar Familjens jurist, de är experter inom familjerätt. Du kan givetvis också ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen.

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden