Hoppa till innehållet
Familj & barn

Förlorar jag vårdnaden om jag hamnar i fängelset?

Hej
Jag kommer att anmäla mig själv för bedrägeri och urkundsförfalskning då jag ett flertal gånger köpt saker på faktura samt lånat pengar i min sambos namn.
Nu har allt gått till kronofogden och han fick reda på allt detta när kronofogden mätte ut hans lön.
Jag gjorde detta för ca ett år sedan, något jag aldrig trott att jag skulle utsätta någon för. Jag klantade till det ordentligt och har nu fått diagnosen ADHD som förklarar en hel del av mitt beteende.
Vi har två barn ihop och min största rädsla är att förlora barnen eller behöva sitta i fängelse.
Totalsumman för allt ligger på ca 60000kr.
Jag undrar också om betalningsanmärkningar och min sambos skulder försvinner när jag blir fälld?
Med vänlig hälsning,
Dumhuvudet

Rådgivarens svar

2017-12-19

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor.

Jag uppfattar det som att du har tre frågeställningar: hamnar du i fängelse? kommer du förlora vårdnaden om barnen om du hamnar i fängelse? försvinner sambons skulder och betalningsanmärkningar vid en fällande dom? Jag tar dem i tur och ordning. Frågorna behandlas framförallt genom bestämmelser i brottsbalken (BrB) och föräldrabalken (FB).

Den gärning du beskriver kan falla in under bedrägeri (9 kap. 1§ BrB), alternativt grovt bedrägeri (9 kap. 3§ BrB) samt urkundsförfalskning (14 kap. 1§ BrB). Om bedrägeri sker genom förfalskning används ofta brottsrubriceringen bedrägeri genom förfalskning. Gränsen grovt bedrägeri görs genom en helhetsbedömning. Om beloppen du tillgodogjort dig ligger över 5 prisbasbelopp (224 000 kr) kan gärningen bedömas som grovt bedrägeri. Att beloppet du tillgodogjort dig endast ligger på 60 000 talar dock för att det rör sig om bedrägeri av normalgraden.  

Straffskalan för bedrägeri är fängelse i högst två år. Flera omständigheter beaktas i påföljdsbestämningen och för att kunna avgöra vilken påföljd du får behövs mer fakta om gärningen och din bakgrund. En försvårande omständighet är ex. om du tidigare gjort dig skyldig till brott, och en förmildrande omständighet kan vara att du frivilligt angett dig själv. Trots att det finns fängelse i straffskalan är det inte givet att den påföljden blir aktuell för dig. Det finns en presumtion mot fängelse i det svenska rättssystemet, så det kan även bli aktuellt med skyddstillsyn eller villkorlig dom. Domstolen gör som sagt en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Du kommer inte förlora vårdnaden om barnen bara för att du hamnar i fängelse. Det krävs först att någon av föräldrarna väcker talan hos tingsrätten (6 kap. 5§ FB). Om din sambo väcker talan om ensam vårdnad är ändå huvudregeln gemensam vårdnad och att barnets bästa tillgodoses. I rättsfallet NJA 2000 s. 345 hade den ena föräldern dömts för misshandel av den andra föräldern. HD ansåg att det inte var skäl nog för att bedöma honom som olämplig som vårdnadshavare. Sammantaget är det alltså svårt att säga hur en eventuell vårdnadstvist skulle utfalla i din situation.

För att en betalningsanmärkning ska försvinna måste du begära rättelse hos kreditupplysningsföretaget (mer info hittar du hos Datainspektionen här). Ett skäl för att ta bort anmärkningen är om du genom en dom kan bevisa att skulden inte är din. De skulder du har tagit i din sambos namn kommer troligen regleras genom att du får betala skadestånd i samband med brottsprocessen. Slutligen är det även viktigt att din sambo bestrider eventuella fakturorna som kommer i hans namn och som är en följd av den aktuella brottsligheten från din sida.

Om du har mer frågor angående en eventuell vårdnadstvist kan du kontakta någon av våra famljerättsjurister här. Det går även bra att ställa flera frågor här.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden