Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Föräldrars skyldigheter vid gemensam vårdnad

    Hej
    Min vän är separerad från sin dotters mamma sen några år tillbaka. Dottern är 7 år. De har delad vårdnad och byter på måndagar. Varannan vecka upplägg.
    Kan mamman kräva att pappan ska vara tillgänglig & ajour om hon väljer att ta på sig extra jobb på sin barnvecka? Detta ställer såklart till det med barnpassning för mamman. 

    Pappan har heltidsarbete och planerar sitt liv väl utifrån sina barn/barnfria veckor. Frågan är alltså om mamman kan KRÄVA att han ska släppa/ställa in alla planer på sin barnfria vecka för att mamman vill det? Eller kan hon bara vädja till honom? Tacksam för svar.

    Rådgivarens svar

    2018-01-11

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Regler om vårdnad finns i föräldrabalken (FB). Det som brukar kallas för delad vårdnad benämns i lagen som gemensam vårdnad. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i den situation du beskriver och svaret på din fråga.

    Relevanta bestämmelser i föräldrabalken
    I 6 kap FB finns reglerna om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten i frågor som gäller barnet är alltid att barnets bästa ska vara avgörande, vilket framgår av 6 kap 2a §. I 1 § anges att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Av 2 § framgår att barnets vårdnadshavare har ansvaret för barnets personliga förhållanden och ska se till att de behov som anges i 1 § blir tillgodosedda. Barnets personliga förhållanden kan exempelvis röra skolgång, vård och övrig omsorg. Enligt 11 § har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När föräldrarna utövar vårdnaden gemensamt ska de tillsammans fatta beslut och utöva vårdnaden.

    Sammanfattning och svar
    Reglerna om vårdnad och umgänge i FB behandlar vårdnadshavarnas skyldigheter gentemot barnet, inte gentemot den andra vårdnadshavaren. Det finns alltså inga bestämmelser som innebär att en förälder kan kräva av den andra föräldern att denne ska vara tillgänglig på det sätt du beskriver. Svaret på din fråga blir således att mamman inte kan kräva att pappan ska ställa in sina planer om hon behöver hjälp. Det viktiga för båda föräldrarna är att, i enlighet med vad jag redogjort för ovan, komma ihåg att de har ett gemensamt ansvar för omvårdnaden av barnet. Föräldrarnas förmåga att samarbeta är en förutsättning för gemensam vårdnad eftersom utgångspunkten, som sagt, alltid är vad som är det bästa för barnet.

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

    Vänliga hälsningar,

    Hanna

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden