Hoppa till innehållet
Familj & barn

Flytta till annan ort med barn vid gemensam vårdnad

Hej! 

Har 2 barn med min fd särbo (snart 5 resp snart 4 år), har ensam vårdnad om yngsta (lämnade relationen då jag väntade yngsta), gemensam vårdnad om äldsta. 

Jag har i dagsläget barnen i veckorna och deras Far har barnen varje helg.
 
Jag och min nuvarande särbo bor i olika län och vill nu flytta ihop. Tanken är att vi ska flytta från Söderköping (Östergötland) till Örebro. Det är ca 2-2,5 h restid med bil mellan oss. 

Vilka lagar finns gällande att flytta på barnen gällande vårdnad och umgänge?

Vi kan lösa barnens umgänge med deras Far på något av följande vis:  

1) Mötas halvvägs för lämning på fre och hämtning på sön.   
2) Vi lämnar på fre alt hämtar på sön, eller vice versa (mao en resa hela vägen var, varje helg). 
3) Vi kan både lämna och hämta, men då enbart varannan helg och mot hälften av bensinkostnaden. 

Till saken hör att barnens Far har blivit av med körkortet pga grov rattfylla och har inte tagit om körkortet.

Finns några rekommendationer ang hur man löser en sådan här situation?  

Vad händer om han skulle ha invändningar mot flytten? Kan han se till att vi inte får byta län?

 

Rådgivarens svar

2017-12-17

Hej och tack för din fråga! Här nedan kommer en redogörelse för vad som gäller vilken avslutas med en sammanfattning och råd.

Barnets bästa - boende

De regler som främst berör barns boende finns i föräldrabalken, (FB). Det finns även en del principer som är vägledande i alla beslut och domar som rör barn och barns boende. Dessa principer beaktas med andra ord av t.ex. en domstol som ska besluta om hos viken förälder ett barn ska bo. Den vägledande och viktigaste principen är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § FB. Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. En sak som domstolen beaktar är något som kallas för kontinuitetsprincipen. Den principen innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Vid t.ex. förflyttning av barn till en ny och främmande miljö utsätts barnet för omställningar som skulle kunna vara dåliga för barnet. Barnets vilja ska också tas hänsyn till i förhållande till dess ålder och mognad.

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om barnets boende. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstol fatta beslut om var barnet ska bo, se 6 kap. 14 a § FB. Om en domstol skulle fatta beslut i barnets boende är det principerna och faktorerna ovan som (bland annat) är avgörande för domstolens beslut.

När får en vårdnadshavare flytta med sitt barn?

Om två föräldrar har gemensam vårdnad innebär det att alla beslut ska fattas gemensamt, detta betyder att den ena vårdnadshavaren inte kan flytta med barnen hur som helst. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. ett barns boende och skolgång, får vid gemensam vårdnad inte fattas av en vårdnadshavare ensam om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ett barns boende ses som ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse, som därför kräver båda föräldrarnas samtycke, se 6 kap. 13 § FB.

Sammanfattning och råd

När två föräldrar har gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut över barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att den ena föräldern inte utan den andra förälderns samtycke kan fatta beslut som är att se som ingripande för barnets framtid. Du skriver att du vill flytta till ett annat län som ligger dryga två timmar bort med bil från ert nuvarande hem, detta torde ses som ett beslut som är ingripande för barnens framtid. Då du och din före detta har gemensam vårdnad om ert äldsta barn har ni lika mycket att säga till om när det kommer till det barnets boende, därför krävs det att ni är eniga om var hen ska bo. Så länge ni inte är överens kan du alltså inte flytta med det barn som ni har gemensam vårdnad över. Detta skulle alltså kunna förhindra en flytt. Du kan ansöka om att domstol ska fatta ett beslut i frågan, i så fall kommer domstolen att beakta de faktorer som jag har beskrivit här ovan. Den kommer se till ert barns bästa i första hand och därmed beakta dennes behov av stabilitet och kontinuitet, behov av en bra kontakt med båda föräldrarna o.s.v., en helhetsbedömning kommer i så fall att göras. Om det skulle vara så att din före detta har invändningar gällande flytten finns det hjälp att få genom t.ex. samarbetsavtal via kommunen, på så sätt skulle ni kunna få hjälp med att komma överens om hur ni ska göra. Det bästa är ju om ni kommer överens själva och är eniga om att flytten är okej.

Gällande rekommendationer är det svårt att på rak arm säga vad som är lämpligast att göra i just ditt fall. Vanligtvis beaktar man de principer som jag beskrivit i mitt första stycke i svaret, t.ex. behovet av en bra kontakt med båda föräldrarna, kontinuitetsprincipen och en stabil och trygg miljö o.s.v. Vill du ha ytterligare hjälp och närmare rekommendationer från jurister som har varit med i liknande fall som ditt kan jag rekommendera att boka en tid med någon av juristerna på Familjens Jurist, det gör du enkelt här.

Jag hoppas att du har fått lite vägledning i din fråga, annars är det bara att höra av dig igen! Jag önskar dig all lycka till!

Vänligen,

Emma Andersson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden