Hoppa till innehållet
Familj & barn

Får jag flytta med barnet utan pappans samtycke vid ensam vårdnad?

Hej, jag har ensam vårdnad om vårdnad treåring och har haft sedan födseln. Pappan har umgänge varje vecka. Nu är vi i en tvist där han vill ha växelvis boende samt gemensam vårdnad. Jag har yrkat på samarbetssamtal samt blev tvungen att utöka umgänget en dag. Jag har ännu ensam vårdnad. Om jag skulle vilja flytta till en grannkommun 5,6 mil bort..(4,6) mil från pappan, hur skulle det kunna bli?

Rådgivarens svar

2021-06-18

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Barnets bästa

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB. Barnets bästa avgörs i varje fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Ensam vårdnad och umgängesrätt

Huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn. I undantagsfall beviljas ensam vårdnad. Som nämnts ovan är barnets bästa avgörande. Domstolen fäster även vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Om föräldrarna har allvarliga samarbetsproblem kan det leda till att vårdnaden blir ensam. Vid ensam vårdnad har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB. Det innebär att vårdnadshavaren får flytta med barnet utan samtycke från den andre föräldern. Barnet har dock rätt till umgänge med den andre föräldern. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, 6 kap. 15 § FB. Om en eventuell flytt leder till långa resor behöver båda föräldrarna ta del i kostnaderna för resorna, 6 kap. 15 § b FB.

Din situation

I frågan nämns att du fortfarande har ensam vårdnad. Det innebär att du kan flytta med barnet utan samtycke från barnets pappa. Däremot får inte umgänget mellan barnet och pappan försvåras på grund av flytten. Du kan även behöva stå för kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med pappan. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Familjens Jurist kan hjälpa till

Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du tar kontakt med någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna har stor kunskap och erfarenhet inom barnrätt och kan agera ombud i domstol. Mer information finner du på https://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/vardnad-boende-och-umgange/.Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden