Hoppa till innehållet
Familj & barn

Får en förälder flytta med barn utan den andra förälderns medgivande?

Hej,
Min sons far har begått brott och väntar nu rättegång, jag har tagit över ansvaret via socialtjänsten just nu, vi bor i pappans hemort och vi har separerat när vårat barn var ca 1 år, nu är han 5 och jag känner mig inte trygg i den ort vi nu bor i längre och vill verkligen flytta hem till min familj som bor på annan ort (från Uppsala till Stockholm). Måste jag fortfarande gå igenom en rättstvist för detta, eller kan jag få flytta tillbaka hem med min son för att känna mig säker och mer skyddad.

Rådgivarens svar

2021-03-13

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Flytt med barn vid gemensam vårdnad
Utgångspunkten gällande gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter (se 6 kap. 13 § 1 st föräldrabalken som hänvisar till 6 kap. 11 § föräldrabalken). De innebär att båda föräldrarnas samtycke krävs vad det gäller barnet. Däremot får en förälder fatta beslut utan den andra förälderns samtycke i vissa fall. Av 6 kap. 13 § 2 st. föräldrabalken framgår att det är möjligt om ena föräldern p.g.a. frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Dock får en förälder inte fatta beslut ensam om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut av ingripande betydelse är exempelvis beslut som rör barnets skolgång och bosättning. Vart ett barn ska bo rent geografiskt är därav ett beslut som kräver båda föräldrarnas samtycke vid gemensam vårdnad. Kan föräldrarna inte enas i frågan får ena föräldern inte flytta med barnet utan då ska rådande förhållanden bestå.

Flytt med barn vid ensam vårdnad
När en förälder har ensam vårdnad av sitt barn får hen som utgångspunkt flytta utan medgivande av den andra föräldern. Detta framgår ur 6 kap. 11 § föräldrabalken, som stadgar att den som är vårdnadshavare beslutar i frågor om barnets personliga angelägenheter, bland annat var barnet ska bo. Dock är det inte så enkelt när det gäller vårdnaden. Det beror bland annat på hur långt man flyttar och om det försvårar för barnets kontakt med den andra föräldern. Man får nämligen inte sabotera umgängesmöjligheterna för den andre föräldern. Om flytten motiveras av ny tjänst eller dylikt görs en bedömning i varje enskilt fall.

Din situation
Om du får flytta med ditt barn eller inte beror således på om du har ensam vårdnad eller inte. Har du ensam vårdnad borde det inte vara några större problem att flytta till Stockholm, eftersom Uppsala ligger relativt nära och barnet då fortfarande har möjlighet att träffa sin pappa.

Har ni gemensam vårdnad blir det däremot lite svårare. Vad jag förstår är ditt barns pappa ännu inte fälld för något. Dock även om han skulle hamna i fängelse eller om han sitter i häkte nu innebär det inte att den gemensamma vårdnaden upphör eller att du kan ta ett beslut om flytt på egen hand. Om han däremot går med på att låta er flytta borde det inte råda några problem. Ni måste alltså vid gemensam vårdnad ta beslut om barnets boende tillsammans, även om pappan skulle dömas för brott. 

Om du vill kunna råda över ditt barns angelägenheter själv är ett alternativ att ansöka om ensam vårdnad, vilket du kan få hjälp med av de duktiga juristerna hos Familjens Jurist. Vill du bara i övrigt höra dig om dina möjligheter att flytta med ditt barn eller annat att göra med ditt barn kan du göra det också genom att boka tid hos Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden