Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ersättning för resekostnader när barnet bor hos ena föräldern

    pappan till mitt barn flyttade för snart 2 år sedan för att plugga ca 260 km bort. Han flyttar tillbaka till våran stad nu om några månader. Vår dotter är bara där varannan helg (ibland stannar de i vår stad eftersom hans familj bor här) och resten av tiden är hon hos mig. Han började betala underhåll nu i somras och nu har han hört av sig och kräver att jag ska stå för hälften av transportkostnaderna fram tills han flyttar hem och även retroaktivt för tiden som gått. Jag har läst att boende föräldern ska bidra med vad som känns skäligt. Jag är och har varit arbetslös hela denna tiden förutom några månader sommarjobb på halvtid och har inget körkort. Vi har fortfarande inte kommit på vad som är skäligt för mig att betala i och med att jag är arbetslös och står för allt som dottern behöver (förutom resekostnaderna då) vi har kontakt med familjerätten men de verkar inte kunna svara på frågorna "vad är skäligt för mig som boende föräldern att betala i resekostnaderna?" och: "har han rätt till att kräva pengar retroaktivt för tiden som gått, när vi inte haft någon överenskommelse om det innan?"

    Rådgivarens svar

    2018-12-15

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Vad är skäligt för föräldern där barnet bor att betala i resekostnader? 
    Av föräldrabalken 6:15 följer att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor med. Vidare följer att om barnet bor hos endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds efter vad som är skäligt. Utgångspunkten vid fördelningen av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. I första hand ansvarar den föräldern som inte bor med barnet. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna ska inte heller vara skyldig att göra det. 

    Vid en bedömning av fördelningen av resekostnader kan man ta ledning i vad som gäller för fördelning av underhållskyldigheten. Denna metod kan användas: Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas - Dra bort förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och ev. make/sambo = du kommer då få förälderns överskott. Sedan fördelar ni resekostnaderna proportionellt utifrån överskottsbeloppens storlek. 

    Man kan dock även beakta andra omständigheter så som att en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. I allmänhet gäller även att den föräldern som barnet bor hos endast ska ta del av resekostnaderna om avståndet är relativt stort, och med det menas ca 10 mil. 

    I första hand är det bra att försöka komma överens om hur man ska göra med kostnaderna. Går inte det kan frågan prövas av domstol. 

    Kan man kräva ersättning retroaktivt från den andra föräldern?
    Som jag förstår det har pappan börjat betala underhåll från och med i somras. Han har därmed inte betalat underhåll för perioden innan dess. Emellertid är det möjligt att fastställa att han ska betala underhåll för en tid på högst tre år tillbaka i tiden. Du kan därmed kräva att han ska betala underhåll för den perioden som han inte gjort detta retroaktivt, antingen genom avtal med pappan eller genom att stämma honom i domstol. Din fråga var emellertid om han kan kräva att du ska betala resebidrag retroaktivt. 

    Om ni kommer fram till att du ska vara med och betala för resorna bör det vara möjligt att fastställa att det gäller även tidigare resor, dvs retroaktivt. I praxis verkar det dock vara vanligast att man beslutar om framtida resekostnader. Jag har inte kunnat finna någon dom där man beslutat att ersättning ska utgå retroaktivt. Men som sagt det kommer bli en bedömning i det enskilda fallet. 

    Sammanfattningsvis
    I första hand ska pappan stå för kostnaderna för resan vid umgänge. Du kan dock behöva bidra efter vad som är skäligt. Eftersom du är arbetslös verkar det troligt att du inte behöver betala resekostnader. Men självklart måste man även beakta vad pappan har för ekonomi. Vad gäller tidigare kostnader för resor är det inte uteslutet att pappan kan begära det. I första hand bör du och barnets pappa försöka komma överens om hur ni ska lösa situationen. Går inte detta kan talan väckas i domstol. 

    Behöver ni hjälp att avtala om resekostnader rekommenderar jag er att boka tid med en av våra jurister på ett kontor nära dig. Information om våra tjänster hittar ni här

    Hoppas ni fick svar på er fråga, annars får ni gärna ställa en ny fråga. 

    Vänligen, 

    Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden