Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Blockera umgängesförälderns nummer

    Hej,

    Mitt ex har blockerat mig från dotterns telefon.
    Antingen betalar jag hälften av kostnader så som telefon abonnemang, present till läraren mm., annars tas inte blockeringen bort det har på gått i snart 5 veckor. Ska inte barnbidraget täcka det kostnaderna ?
    Kan en förälder som har ensam vårdnad ta hela barnbidraget och anse som sin ägodel? Han begär utav mig som är umgänges förälder som har barnet varannan veckan vilket betyder barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna att dela på kostnader tex telefon abonnemang mm. 
    Ska inte barnbidraget vara för barnets kostnader och inte förälderns ägodel
    Jag har som önskemål att vi delar barnbidraget och sedan delar på alla kostnader, men han vägrar och påstår att det hans. Vad ska jag göra? Hur ska jag gå till väga? Har han rätt att göra så?

    Rådgivarens svar

    2020-01-29

    Hej, 

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i er situation. Jag kommer nedan besvara dina frågor under två rubriker, "Fråga 1" och "Fråga 2", för att sedan avsluta med en sammanfattning och en rekommendation. 

    Så som jag förstår dig är ditt ex ensam vårdnadshavare och du har umgängesrätt med ert gemensamma barn. Jag förstår dig som att ditt ex har blockerat ditt nummer från er gemensamma dotters telefon, med villkor om att du ska betala hälften av din dotters levnadskostnader och att ditt ex får behålla barnbidraget för sig själv. Du undrar då om ditt ex har rätt att göra så, och vad du kan göra för att försöka få en ändring av situationen. 

    Vid besvarandet av dina frågor önskar jag reservera mig ifrån att jag inte vet vad som står i den dom som dömde ensam vårdnad till ditt ex och umgänge till dig. 

    Vad gäller frågor om vårdnad och umgänge är det föräldrabalken som är aktuell att titta i. Vad gäller bidragsfrågor är det socialförsäkringsbalken som blir aktuell. 

    Fråga 1 – Får barnets vårdnadshavare blockera en umgängesförälders nummer från barnets telefon? 
    Varje beslut som fattas kring barnet ska utgå ifrån barnets bästa. Att fastställa exakt vad barnets bästa innebär rent objektivt är svårt, då en bedömning görs i varje enskilt fall. Något som domstolar och myndigheter dock beaktar vid bedömningen är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 2 a § föräldrabalken

    När domstolen har förordnat om ensam vårdnad till en förälder, och umgängesrätt till den andra, brukar det i domen stå hur detta umgänge ska utövas. Du och ditt ex som barnets föräldrar har då ett gemensamt ansvar över att barnets rätt till umgänge med umgängesföräldern så långt som möjligt kan tillgodoses, 6 kap. 15 § föräldrabalken

    Att en vårdnadshavare blockera en umgängesförälders nummer från det gemensamma barnets telefon är inte en rätt som vårdnadshavaren har, om beslutet fattas utifrån vårdnadshavarens personliga skäl. Sådana beslut ska alltid utgå ifrån barnets bästa, med beaktande av barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

    Fråga 2 – Vad är barnbidraget till för? 
    Barnbidraget, som är just ett bidrag, ska användas för barnets kostnader. Barnbidraget tillfaller barnets vårdnadshavare. Det innebär att den som är ensam vårdnadshavare får barnbidraget, 16 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Det innebär dock inte att barnbidraget är till för just vårdnadshavaren. 

    Förutom vad gäller barnbidraget, ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. 
    En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor med barnet har en skyldighet att betala underhåll för barnet. Hur mycket underhåll som föräldern ska betala ska fastställas i ett avtal mellan föräldrarna. Kan ni som föräldrar inte komma överens kan underhållsbidraget fastställas genom dom, 7 kap. 2 § föräldrabalken.

    Sammanfattning och rekommendation 
    Vad avser blockerandet från barnets telefon: att en vårdnadshavare blockera en umgängesförälders nummer från det gemensamma barnets telefon är inte en rätt som vårdnadshavaren har, om beslutet fattas utifrån vårdnadshavarens personliga skäl. Sådana beslut ska alltid utgå ifrån barnets bästa, med beaktande av barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

    Vad avser barnbidraget: barnbidraget tillfaller barnets vårdnadshavare. Det innebär att den som är ensam vårdnadshavare får barnbidraget. Barnbidraget, så som ett just ett bidrag, ska då användas för barnets kostnader, eftersom det är ett bidrag för just barn.

    Då du och ditt ex inte kommer överens om hur kostnaderna ska fördelas mellan er, önskar jag råda dig att vända dig till Familjerätten i din kommun. Du kan få bland annat begära samarbetsavtal. Genom samarbetssamtal kan ni som föräldrar få stöd i att komma överens när det gäller frågor t.ex. vårdnad, umgänge och försörjning. Begäran om samarbetsavtal är ett bra första steg i att nå en överenskommelse. Mer om vad Familjerätten i din kommun har att erbjuda kan du läsa på din kommuns hemsida. 

    Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Har du fler frågor, eller önskar du ett förtydligande kring något, är du varmt välkommen att kontakta oss igen. 

    Med vänliga hälsningar,
     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden